ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 39. Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження

Контрольні запитання

1. Структурні рівні Всесвіту: мікросвіт (електрон, протон, нейтрон, α-частинка), макросвіт (мураха, людина, синій кит, піраміда Хеопса), мегасвіт (Полярна зірка, Мала Магелланова Хмара, Галактика М31 у сузір’ї Андромеди).

2. Кожний структурний рівень Всесвіту описується власною фізичною теорією. Так, рух і взаємодію об’єктів мікросвіту насамперед описує квантова механіка. У макросвіті панує класична механіка, в основу якої покладено закони механіки Ньютона. Мегасвіт - це передусім об’єкт релятивістської механіки, яка базується на теорії відносності А. Ейнштейна.

3. Оскільки під час створення фізичної теорії фізики використовують фізичні моделі, основні риси яких визначено з урахуванням відомих на певний час знань, то кожна фізична теорія має межі застосування. З появою нових знань створюється нова теорія, яка зазвичай містить попередню теорію як складову.

4. Усі фізичні явища та існування об’єктів Всесвіту можна пояснити на основі чотирьох видів взаємодій: гравітаційної (утворення та існування планет, зіркових планетних систем, галактик тощо), електромагнітної (утворення та існування атомів, молекул, фізичних тіл; утворення радіосигналів, нервових імпульсів тощо), сильної («відповідає» за стійкість атомних ядер) та слабкої (світіння зір).

5. Закон збереження енергії є наслідком симетрії відносно зсуву в часі (однорідності часу); закон збереження імпульсу є наслідком симетрії відносно перенесення в просторі (однорідності простору).

6. Види енергії в природі: механічна, внутрішня (теплова, хімічна, ядерна), електромагнітна (електрична, магнітна, випромінювання).

7. Перетворення сонячної енергії: ядерна енергія, яка вивільняється на Сонці в ході термоядерної реакції, перетворюється на енергію випромінювання; потрапляючи па зелене листя рослин, ця енергія поглинається хлорофілом і перетворюється на хімічну енергію поживних речовин; споживаючи хімічну енергію, збережену рослинами (їжу), організм людини перетворює її на хімічну енергію клітин; хімічна енергія, запасена, наприклад, у м’язах людини, перетворюється на механічну енергію (кінетичну енергію руху).

Вправа 39

1. Електрична енергія у лампі розжарювання перетворюється на світлову й теплову. І лише 5 % електричної енергії перетворюється на енергію світла, решта — на внутрішню енергію.

2. а) їжа дає енергію для руху: хімічна енергія перетворюється на механічну енергію;

б) Сонце дає енергію рослині: енергія випромінювання перетворюється на хімічну енергію;

в) паливо дає енергію автомобілю: хімічна енергія перетворюється на механічну енергію;

г) увімкнена електроплита нагрівається: електрична енергія перетворюється на теплову.

3. Перетворення енергії під час:

— запуску на орбіту космічного корабля — енергія, що виділяється під час хімічної реакції горіння палива, перетворюється на кінетичну енергію руху ракети, а також на світлову й ' теплову енергію;

— підйому ліфта — електрична енергія перетворюється на кінетичну та потенціальну енергію ліфту;

— забивання цвяха в дошку — кінетична енергія молотка перетворюється на кінетичну та теплову енергію цвяха.

4. Енергія палива — 100%. Механічні втрати — 5%, теплові втрати в двигуні — 74%, світло фар — 6%. Тому ККД автомобіля = 100% - (5% + 74% + 6%) = 15%

5. При відновленні початкового стану складної частинки поглинається така сама кількість енергії E, яка виділяється у ході об’єднання двох частинок.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити