ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§ 4. Сила Ампера

Контрольні запитання

1. Взяти прямий провідник, виготовлений зі слабомагнітного матеріалу, наприклад алюмінію, і підвісити його на тонких і гнучких проводах таким чином, щоб він перебував між полюсами підковоподібного постійного магніту. Якщо пропустити в провіднику струм, провідник відхилиться від положення рівноваги. Причиною такого відхилення є сила, що діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля.

2. Сила ампера — це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

3. Сила Ампера прямо пропорційна силі струму в провіднику та довжині активної частини провідника (тобто частини, яка розташована в магнітному полі). Сила Ампера збільшується з посиленням магнітного поля і залежить від того, під яким кутом до ліній магнітної індукції розташований провідник. Значення сили Ампера обчислюють за формулою: FA = BІlsinα.

4. Сила Ампера буде максимальною, якщо провідник розташувати перпендикулярно магнітним лініям поля (α = 90°, sin α = 1). Сила Ампера дорівнюватиме нулю, якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля (α = 0, sin α = 0)

5. Для визначення напрямку сили Ампера використовують правило лівої руки: якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера.

6. Формула для визначення модуля магнітної індукції:

7. Одиниця магнітної індукції в СІ — тесла ([В] = 1 Тл). 1 Тл — це індукція такого однорідного магнітного поля, яке діє із силою 1 Н на провідник завдовжки 1 м, у якому тече струм силою 1 А.

Вправа 4

1. Для визначення напрямку сили Ампера використаємо правило лівої руки:

а) сила Ампера напрямлена вгору;

б) сила Ампера напрямлена вправо;

в) сила Ампера напрямлена вправо;

г) сила Ампера дорівнює нулю.

2. Дано:

Розв’язання:

Сила Ампера Сила Ампера буде найбільшою, якщо

Сила Ампера буде найменшою, якщо

Відповідь:

3. а) За правилом лівої руки: зверху південний полюс магніту, внизу — північний.

б) За правилом лівої руки: ліворуч — позитивний полюс джерела струму, праворуч — негативний.

4. Дано:

Розв’язання:

а) Сила Ампера: тоді

б) Формула роботи: (за умовою задачі), тоді

Відповідь: l = 1,2 м; А = 30 мДж.

6. Дано:

Розв'язання:

а) Якщо замкнути електричне коло, то провідник, під дією сили Ампера, буде рухатись зліва направо.

б) Формула сили тертя де N = mg. Оскільки провідник рухається прямолінійно рівномірно, то

Тобто тоді

Відповідь: μ = 0,25,.

7. Визначити індукцію магнітного поля, в якому на провідник завдовжки 60 см діє сила 1,08 Н. Сила струму в провіднику 1,2 А. Провідник розташований перпендикулярно вектора індукції магнітного поля.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити