ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§ 5. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Контрольні запитання

1. Речовина чинить вплив на магнітне поле. Існують речовини, які послаблюють магнітне поле всередині себе (діамагнетики). Багато речовин, навпаки, посилюють магнітне поле (парамагнетики та феромагнетики).

2. Діамагнетики: інертні гази, золото, мідь, ртуть, срібло, азот, вода та ін. Парамагнетики: кисень, платина, алюміній, лужні та лужноземельні метали тощо. Феромагнетики: залізо, нікель, кобальт, рідкісноземельні речовини (наприклад, неодим), низка сплавів

3. Власне магнітне поле діамагнетика напрямлене протилежно зовнішньому магнітному полю, а парамагнетика та феромагнетика — напрямлене в бік зовнішнього магнітного поля.

4. Якщо тіло з діамагнетика помістити у зовнішнє магнітне поле, воно буде виштовхуватися з поля, а тіло з парамагнетика та феромагнетика — втягуватися в поле.

5. Тому що феромагнітні матеріали залишаються намагніченими в разі зникнення зовнішнього магнітного поля

6. М’яко-магнітні матеріали застосовують для виготовлення осердь електромагнітів, двигунів, трансформаторів, тобто пристроїв, які під час роботи постійно перемагнічуються. Жорстко-магнітні матеріали застосовують для виготовлення постійних магнітів.

7. Усі магнітні явища Ампер пояснював взаємодією рухомих заряджених частинок. У тілі, яке не є намагніченим, колові струми орієнтовані безладно. Зовнішнє магнітне поле намагається зорієнтувати ці струми так, щоб напрямок магнітного поля кожного струму збігався з напрямком зовнішнього магнітного поля.

Вправа 5

1. Для виготовлення постійних магнітів більш придатною є жорстко-магнітна сталь.

2. За температури 900 °С залізо буде мати властивості парамагнетиків, а кобальт — властивості феромагнетиків.

3. Мідь — діамагнетик, тому, якщо мідний циліндр помістити в сильне магнітне поле, він буде виштовхуватися з поля і видовження пружини зменшиться.

4. Будь-яка речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується. Залізо — феромагнетик, тобто значно посилює зовнішнє магнітне поле. І тому залізний предмет у магнітному полі стає магнітом, притягує до себе інший залізний предмет — утворюється ланцюжок.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити