ФІЗИКА 9 клас - Готові домашні завдання до підручника В. Г. Бар'яхтара - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

§ 6. Електромагніти та їх застосування

Контрольні запитання

1. Магнітна дія котушки зі струмом посилюється, якщо в ній збільшити число витків, збільшити силу струму, внести в середину котушки осердя, виготовлене з феромагнітного матеріалу.

2. Котушку з уведеним у середину осердям, виготовленим із м’яко-магнітної сталі, називають електромагнітом. Будь-який електромагніт мас каркас, виготовлений із діелектрика. На каркас щільно намотаний ізольований дріт — це обмотка електромагніту. Кінці обмотки підведені до клем, за допомогою яких електромагніт приєднують до джерела струму. Усередині каркаса розміщене осердя, виготовлене з м’яко-магнітної сталі.

3. Електромагніти набули широкого застосування в техніці тому, що їхню магнітну дію легко регулювати — достатньо змінити силу струму в обмотці. Крім того, електромагніти можна виготовити будь-яких форм і розмірів.

4. Електромагнітні підіймальні крани переносять важкі залізні болванки, металобрухт тощо. Якщо увімкнути струм — залізні предмети притягуються до електромагніту і їх можна перенести в потрібне місце. Якщо вимкнути струм — залізні предмети не притягуються і залишаються там, куди їх перенесли.

5. Електромагнітні реле — пристрій для керування електричним колом, сила струму в якому сягає сотень і тисяч ампер. Принцип дії електромагнітного реле: замикальний пристрій, установлений на пульті керування, та електромагніт приєднані до джерела струму з малою напругою на виході, а споживач (наприклад електродвигун) живиться від потужного джерела.

Вправа 6

1. Якщо замість м’яко-магнітної сталі для виготовлення осердя електромагніту використати жорстко-магнітний матеріал, то електромагніт залишиться намагніченим після вимкнення струму в обмотці.

2. Напрямок струму в колі — напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Тому, за допомогою правила правої руки можна визначити полюси електромагніту: зліва — північний, справа — південний.

3. Джерело слабкого (керувального) струму слід приєднати до затискачів В і С електромагнітного реле.

4. Якщо повзунок реостата пересунути праворуч, його опір зменшиться, а сила струму в колі збільшиться (відповідно до закону Ома). Тому і підіймальна сила електромагніту збільшиться.

5. Основні частини автомата — термометр, електромагніт, електричний дзвінок та два джерела електричного струму. Коли температура досягає певного значення, ртуть в термометрі замикає електричне коло і в обмотці електромагніту тече електричний струм. Внаслідок цього електромагніт притягує до себе якір і замикається друге коло, яке містить електричний дзвінок — дзвінок задзвенить. Такий автомат можна використовувати в теплицях, інкубаторах, тобто в місцях, температура в яких не повинна перевищувати деякого максимального значення.

8. Сила — векторна фізична величина, яка с мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл). Сила є причиною зміни швидкості руху тіла. Одиниця сили в СІ — ньютон (Н).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Складання та випробування електромагніта.

Мета: навчитися виготовляти найпростіший електромагніт і з’ясувати, від чого залежить його дія.

Обладнання: штатив, мідний дріт, джерело постійного струму, залізні стрижні (або великі цвяхи), пробник, залізні ошурки, реостат, ключ, амперметр, магнітна стрілка або компас, з’єднувальні проводи.

Виконання роботи:

1. Виготовити два електромагніти з різною кількістю витків. Для цього взяти два залізні стрижні (або великі цвяхи) й намотати на них різну кількість витків мідного дроту: на один стрижень - 20 витків, на другий — 40 витків.

2. Взяти електромагніт із більшою кількістю витків і скласти електричне коло.

3. Замкнути коло й переконатися, що електромагніт притягує залізні ошурки, тобто виявляє магнітні властивості.

4. За допомогою магнітної стрілки визначити полюси отриманого електромагніту. Для цього піднести магнітну стрілку або компас до полюса електромагніту. Якщо магнітна стрілка встановилася південним (S) полюсом до електромагніту, то на електромагніті цей полюс північний (N) і навпаки, тому що різнойменні полюси притягуються.

5. З’ясувати, від чого залежить магнітна дія електромагніту, використовуючи пробник підвішений на штативі та розташований біля одного з полюсів електромагніту.

1) Використавши реостат в обмотці електромагніту з більшою кількістю витків установити силу струму спочатку 0,5 А, а потім 1,5 А. Магнітна дія електромагніту тим більша, чим більша сила струму в обмотці.

2) Вийняти осердя з електромагніту та установити в обмотці силу струму 1,5 А. Наявність осердя збільшує магнітну дію електромагніту.

3) Скласти електричне коло за схемою з електромагнітом, який має меншу кількість витків. За допомогою реостата встановити у колі струм силою 1,5 А. При зменшенні кількості витків в обмотці електромагніту, зменшується його магнітна дія.

Висновок: магнітна дія електромагніту залежить від сили струму в ньому, кількості витків і наявності залізного осердя:

- чим більша сила струму в обмотці електромагніту, тим більша його магнітна дія;

- при зменшенні кількості витків в обмотці електромагніту, зменшується його магнітна дія;

- наявність осердя збільшує магнітну дію електромагніту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити