Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 2 ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ЄВРАЗІЯ

Корисні копалини. Складна геологічна будова Євразії зумовила формування на її території найрізноманітніших корисних копалин. Євразія посідає провідне місце у світі за запасами нафти та газу, руд кольорових металів.

У розміщенні родовищ корисних копалин у Євразії простежуються ті ж закономірності, що й на інших материках. Із виходами на поверхню магматичних і метаморфічних порід у виступах фундаменту платформ і в горах пов'язані найбагатші родовища рудних корисних копалин. Багаті родовища залізних і марганцевих руд лежать у надрах Східноєвропейської рівнини, Уральських гір, Скандинавського півострова, Індостана. Уздовж усієї східної окраїни материка тягнеться пояс гірських систем, багатих на родовища олова й вольфраму. У породах докембрійського фундаменту давніх платформ є золото, срібло, платина.

Євразія багата на родовища осадового походження. тут зосереджена велика частина світових запасів горючих корисних копалин. Родовища нафти розташовані в зниженнях давнього фундаменту, у передгірних западинах, на окраїнах платформ, на шельфі морів. Найбільші запаси нафти є на Аравійському півострові, у районі Перської затоки, у Західному Сибіру, на Східноєвропейській рівнині, на шельфі Північного моря. Природний газ добувають на Східноєвропейській і Західносибірській рівнинах, туранській низовині, на дні Північного моря.

Кам'яне вугілля залягає зазвичай у прогинах земної кори. Великі вугільні басейни розташовані в осадовому чохлі Східноєвропейської, Індостанської, Китайсько-Корейської й Південно-Китайської платформ.

Винятково багата Євразія й на нерудні корисні копалини. На півострові Індостан, острові Шрі-Ланка зосереджені найбільші у світі родовища синіх сапфірів, червоних рубінів. У давньому фундаменті Середньосибірського плоскогір'я виявлена особливу породу — кімберліт,— яка містить алмази.

Загальна характеристика клімату Євразії. Кліматичні умови Євразії характеризуються винятковою розмаїтістю. Положення Євразії в усіх широтах Північної півкулі визначає нерівномірне надходження на її поверхню сонячного тепла й неоднакове нагрівання суходолу в різних його частинах. Річна величина сумарної сонячної радіації на арктичних островах дорівнює 60 ккал/см2, у західній частині Європи — від 70 до 140 ккал/см2, на півдні й південному сході Азії — 120-180 ккал/см2, а на Аравійському півострові досягає максимальної величини на Землі — 200-220 ккал/ см2 на рік. Такі відмінності в кількості сонячної енергії, одержуваної материком, визначають і різницю температур у різних його районах.

Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур і опадів над поверхнею материка. Якби не існувало циркуляції повітря, то середньорічна температура на островах екватора була б на 13 °С вища, а на островах у Північному Льодовитому океані на 23 °С нижча, ніж у наш час.

Основна частина Євразії розташована в помірному поясі, де переважають західне перенесення повітряних мас і пов'язана з ним циклонічна діяльність. Західні вітри протягом усього року приносять з Атлантичного океану до європейської частини материка вологу, знижують літні температури й підвищують зимові. Завдяки цим вітрам і теплій Північноатлантичній течії на північному заході Європи зима набагато тепліша, ніж у Північній Америці на тих же широтах.

У міру просування на схід усередину континенту атлантичне повітря набуває континентального характеру: улітку температури підвищуються, узимку знижуються, збільшується сухість повітря. Однак через велику розчленованість Європи й відсутність високих гірських хребтів процес перетворення морських повітряних мас на континентальні над Європою відбуваються повільно й кліматичні умови змінюються тут поступово. тільки за Уральськими горами протягом усього року панують континентальні повітряні маси.

На північну й середню частину Євразії значний вплив чинять арктичні повітряні маси з Північного Льодовитого океану. Вторгнення арктичного повітря всередину материка викликає різке зниження температури й зменшення опадів.

Для півдня й сходу Євразії характерна мусонна циркуляція, яка виявляється у взаємодії між материком і океанами. Мусонні вітри дмуть улітку з Індійського й Тихого океанів, а узимку — із суходолу. Із літнім мусоном пов'язана активізація циклонів, які зароджуються в Тихому океані. Вони обрушуються на узбережжя Східної й Південно-Східної Азії у вигляді азіатських ураганів — тайфунів. Тайфуни несуть сильні руйнування, рясні зливові дощі, повені.

Над південно-західною окраїною материка цілий рік переміщуються тропічні повітряні маси. Тут утворюються пасати, які несуть гаряче й сухе повітря в пустелі Африки. На південний схід материка пасати, які утворюються над Тихим океаном, приносять велику кількість вологи. На території острівної частини південного сходу Євразії цілий рік панують жаркі й вологі екваторіальні повітряні маси.

Велике значення на формування клімату Євразії має рельєф. рівнинний і середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас з Північного Льодовитого океану — на південь.

В азіатській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря всередину аж до гір Центральної Азії. Пояс гірських хребтів на сході й Гімалаї на півдні перепиняють шлях вологим мусонним вітрам усередину материка. Біля підніж південних схилів Гімалаїв випадає 10—12 тис. мм опадів щорічно.

Внутрішні райони Азії, «закриті» горами від впливу океанічних повітряних мас, відрізняються особливо сухим і різко континентальним кліматом. Тут утворилися величезні пустельні простори, які відрізняються амплітудами добових температур.

Для північного сходу Євразії характерні застої холодного важкого повітря в улоговинах серед гір. У міжгірній западині поблизу сибірського міста Оймякон лежить «полюс холоду» Північної півкулі, де було зареєстровано температуру -73 °С.

На формування клімату прибережних районів Євразії великий вплив здійснюють течії. На значних просторах Євразії, зайнятих горами й плоскогір'ями, простежується висотна кліматична поясність.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити