Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 2 ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ЄВРАЗІЯ

Охорона природних комплексів Євразії. Величезні розміри Євразії, розмаїтість природних умов дозволяє створювати безліч різноманітних заповідних територій — заповідників, національних парків, заказників тощо. Лише спеціально створені умови можуть тепер зберегти зникаючі види тварин і рослин, що зникають, і пам'ятники природи. У Біловезькій Пущі в Білорусі охороняються зубри, у Бадхизькому заповіднику в Туркменістані — кулани, у Казирангу — одному з найстарших національних парків Індії охороняються індійський носоріг, бенгальський тигр, дикий слон, леопард, буйвіл, рідкісні птахи й плазуни. У Росії, у Байкальському заповіднику, крім охорони багатьох природних об'єктів, займаються розведенням соболя, у заповідниках Читауен у Непалі охороняються великі череди носорогів.

Рідкісні рослини й тварини охороняються Всесвітнім фондом охорони природи. Створено міжнародну Червону Книгу, до якої занесені тварини й рослини, над якими нависла погроза вимирання. Серед них більш за все представників Євразії.

Населення Євразії. Гігантські розміри Євразії вплинули не тільки на природу, але й на особливості народів, які віддавна освоювали територію материка. Євразія не тільки найбільший, але й найбільш населений материк. Тут проживає понад 4,4 млрд осіб — більш як 3/4 усіх жителів нашої планети! У Євразії розташовані найбільші за кількістю населення країни світу і країни -«карлики», найменші з яких можна обійти пішки за кілька годин! Серед 100 країн Євразії є як економічно високорозвинуті, так і найбідніші країни світу.

Євразія — батьківщина двох основних людських рас — європеоїдної та монголоїдної. Європеоїди становлять 45% населення материка. Вони представлені двома головними гілками: північною та південною. Представники північної гілки — світлошкірі й світловолосі, переважають у північній частині Європи. У представників південної гілки смаглява шкіра й темне волосся. Вони проживають на півдні Європи, у Південно-Західній Азії, на півострові Індостан. Населення середньої Європи посідає проміжне положення між цими двома гілками. В Азії відбувалося формування монголоїдної раси. Монголоїди становлять близько 37% усього населення материка. Вони населяють Східну, Південно-Східну Азію, частково Північну, Центральну та Середню Азію. З Азії відбувалося подальше переміщення монголоїдів до Північної та Південної Америки. Масове переселення монголоїдів на захід привело до виникнення проміжних рас між монголоїдами та європеоїдами. На півдні Індостана, острові Шрі-Ланка й у Південно-Східній Азії проживають представники змішаної монголоїдно-австралоїдної раси.

Протягом останніх десятиліть і Європа, і Азія перетворилися на осередки масового притоку переселенців, у тому числі із країн Африки.

На території Євразії проживає понад тисяча народів, які розмовляють різними мовами. За мовними ознаками більша частина народів Євразії належать до індоєвропейської, китайсько-тібетської, малайсько-полінезійської мовних сімей. Індоєвропейська сім'я поділяється на групи: слов'янську (росіяни, українці, білоруси, чехи, поляки, словаки, болгари, серби, хорвати), німецьку (німці, австрійці, шведи, норвежці, голландці, англійці тощо) і романську (італійці, іспанці, португальці, французи, румуни, молдавани).

До китайсько-тібетської мовної сім'ї належать китайці, тібетці, народи півострова Індокитай і Гімалаїв. До малайсько-полінезійської сім'ї належать індонезійці, малайці, філіппінці.

На величезній і різноманітній території Євразії населення розміщене вкрай нерівномірно. Поряд із незаселеними просторами великі території в межах материка мають найвищу на Землі густоту населення. У Монако, маленькій державі на узбережжі Середземного моря, густота населення найвища у світі — 15 321 осіб на 1 км2.

Приріст населення материка здійснюється головним чином за рахунок азіатських країн, для яких характерні високі показники народжуваності. У Європі приріст населення низький, що приводить до скорочення частки дітей і молоді та збільшення частки людей похилого віку. Відбувається так зване старіння нації. У Європі міські жителі складають близько 70% населення, в Азії ж цей показник значно нижчий — близько 50%.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити