Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Фізико-географічне положення України

Під фізико-географічним положенням країни розуміють її розміщення в системі географічних координат відносно крупних природних об'єктів (материків, океанів, морів, природних зон, форм рельєфу тощо).

1. Положення в системі географічних координат Україна розташована у Центральній та Південно-Східній Європі; її територія лежить у Північній та Східній півкулях між 44°23 ' та 52°23 ' пн. ш. та 22°09 ' і 40°13 ' сх. д. Протяжність території між крайніми точками з півночі на південь становить 893 км, а із заходу на схід — 1316 км. Географічний центр України знаходиться на північно-східній околиці районного центру смт Добровеличківки Кіровоградської області. Тут установлено символічний знак, який має координати 48°23 ' пн. ш. і 31°10 ' сх. д.

2. Положення відносно основних форм рельєфу Територія України займає південно-західну частину Східноєвропейської рівнини, тут переважають низовини і височини (95% площі). Тільки на крайньому заході і півд.

ні розташовані гори. З рівнинністю території України пов'язана характерна для Східноєвропейської рівнини зональність ландшафтів. Україна розташована у трьох природних зонах — мішаних лісів, лісостеповій, степовій з помірно континентальним кліматом, родючими чорноземними ґрунтами, різноманітними корисними копалинами.

3. Положення в межах тектонічних структур Більша частина України розташована в межах великої стійкої Євразійської літосферної плити — на Східноєвропейській платформі. Лише крайній захід і південь належать до рухливого поясу літосфери, якому відповідають Кримські і Карпатські гори.

4. Положення відносно морів і океанів

Україна має широкий вихід до Чорного та Азовського морів. Вихід до морів забезпечує розвиток не тільки зовнішніх зв'язків України, а й рибного промислу, а також санаторно-курортного господарства у прибережних районах.

5. Господарська оцінка фізико-географічного положення України

Значні розміри України обумовлюють розмаїття її природних умов та ресурсів. Рівнинний характер території України сприяє рівномірному розміщенню виробництва і населення. А розташування в межах помірного кліматичного поясу забезпечує достатнє надходження сонячного тепла для життя та діяльності людей. Значна частина України лежить у басейні річки Дніпро, яка є головною водною артерією країни. Через Чорне море Україна має вихід до Світового океану, а по Дунаю підтримує зв'язки з країнами Центральної Європи.

Усі ці умови є сприятливими для розвитку господарства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити