Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Вивчення території України в давні часи. У багатьох древніх джерелах збереглися цінні відомості про природу, населення, господарство території, на якій розташована сучасна Україна.

Давньогрецький історик Геродот (близько 484-425 рр. до н. е.) у праці «Скіфія» згадав про такі річки України, як Істр (Дунай), Борисфен (Дніпро), Гіпаніс (Південний Буг), зробив опис української Наддніпрянщини.

У праці «Географія» давньогрецький географ та історик Страбон (64 р. до н. е. — 23 р. н. е.) наводить цікаві історико-географічні матеріали про розселення племен

Північного і Східного Причорномор'я, їх побут, господарство, культуру.

Давньогрецький мандрівник, лікар, основоположник медичної географії Гіппократ (460-377 рр. до н. е.) описав свої враження від подорожі південною частиною сучасної України в праці «Про повітря, воду і місцевість».

Вивчення території України в епоху Середньовіччя

Цінні й цікаві матеріали історичної географії знайшли в Літописі Руському (Іпатіївському), що складається з «Повісті минулих літ», «київського літопису» і «Галицько-Волинського літопису». За часів Ярослава Мудрого у збірнику норм права, відомому під назвою «руська правда», було зафіксовано природоохоронні заходи щодо збереження рідкісних тварин, регламентування полювання.

У ХІV-ХV поряд із розширенням використання території лісостепу розпочалося освоєння причорноморських степів. Особливо важлива роль належала Запорізькій Січі. козаки добре знали особливості режиму Нижнього Дніпра, Дніпровські пороги і плавні, побудову берегів Чорного моря і його течій та погодні умови півдня.

Дослідження території України Новий час. Важливі історичні, етнографічні та географічні дані вміщує книга «Опис України» (1650 р.) французького інженера і картографа Ґійома Левассера де Боплана, який працював в Україні в 1630-1648 рр. У книзі подано характеристику Дніпра та інших річок, озер, клімату, флори і фауни України, включаючи Крим. Автор склав кілька оригінальних карт України в різних масштабах.

Зі створенням першого вищого навчального закладу в Україні — Києво-Могилянської колегії (1632), пізніше академії (1701) — географію почали вивчати як предмет. Це сприяло початку наукових досліджень території України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити