Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Наукові дослідження території України. Наукові дослідження території України почалися з XVIII ст. Було проведено перші інструментальні зйомки для складання карт. Під час проведення генерального межування в 7080-х рр. XVIII ст. складено карти Київської, Новоросійської й Азовської губерній. У другій половині XVIII ст. російські академічні експедиції провели вивчення рельєфу, ґрунтів, рослинності та тваринного світу.

Для пізнання природних умов і ресурсів України мало значення відкриття Г. Капустіним родовищ кам'яного вугілля в Донбасі (1721), вивчення родовищ залізних руд у долині р. Саксагані (1781-1782) академіком Петербурзької академії наук і мистецтв В. Зуєвим і його ж опис природних умов, населення і господарства Лівобережної України і Причорномор 'я. У 1793-1794 рр. експедиції академіків П. Палласа та І. Гюльденштедта вивчали ґрунти, рослинність, тваринний світ України.

Значний внесок у вивчення географії країни зробили вчені Київського, Львівського, Одеського, Харківського університетів. У 1873 р. у Києві було створено Південно-західний відділ Російського географічного товариства, одним із засновників і керівником якого був видатний етнограф і географ П. Чубинський (відомий і як автор тексту національного Гімну «Ще не вмерла України...»). Результати досліджень його експедицій було видано під назвою «Роботи етнографо-статистичної експедиції в Західно-Російський край» (1872-1878).

Велике значення для розвитку географії України мало створення в університетах кафедр географії (з 30-х рр. XIX ст.). Кафедру фізичної географії відкрив у Харківському університеті проф. А. Краснов (1889).

У 1918 р. у Києві було засновано Академію наук України, учені якої досліджували природні умови і ресурси, господарство і населення держави. Засновник і перший президент Академії наук України — академік В. Вернадський (1863-1945 рр.).

Одним із засновників фізичної географії в Україні був академік С. Рудницький (1877-1937). Йому належать наукові праці з геоморфології, історичної і соціально-економічної географії, картографії, краєзнавства, фізичної географії України. У 1927 р. він заснував у Харкові (тоді столиця України) Український науково-дослідний інститут географії і картографії, провів експедиційні дослідження на територіях Наддніпрянщини, Донецької височини, Волині.

Цінні відомості з історичної географії України міститься у працях українських істориків П. Куліша, М. Грушевського, Д. Багалія та ін.

За останні роки українськими географами було створено Атлас природних умов і ресурсів України, тритомну «Географічну енциклопедію України», електронні карти й атласи, каталоги географічної інформації в Інтернеті тощо.

У 1997 р. українські вчені розпочали за повною програмою комплексні дослідження в Антарктиці на станції «Академік Вернадський» (передана Україні англійська станція «Фарадей»).

Географічні дослідження в Україні нині зосереджені на проблемах її сталого розвитку, детального дослідження природно-ресурсного потенціалу, охорони навколишнього середовища, створення Національного атласу України, визначення місця і ролі України у світових процесах через географічний вимір.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити