Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Для допитливих

- Україна розташована у східноєвропейському часовому поясі. У зв'язку з тим що довжина її території із заходу на схід у градусному вимірі — 18°05' (за ширини одного часового поясу 15°), наша держава мала б розташовуватися у трьох часових поясах, але для зручності ведення господарства прийнято вважати, що вся територія України розташована в одному часовому поясі. З погляду місцевого часу різниця між крайньою західною і крайньою східною точками нашої країни складає приблизно 1 год 12 хв (1° — 4 хв).

- Топографічні карти використовують для:

✵ детального вивчення місцевості, орієнтування на ній;

✵ проведення різних за призначенням точних вимірювань та розрахунків;

✵ проектування трас доріг;

✵ проведення геологічної розвідки;

✵ попередніх розрахунків під час проектування споруд;

✵ розв'язання задач науково-дослідного й прикладного характеру з використання ресурсів й економічного освоєння територій.

Усі топографічні карти є основою для створення різних тематичних карт: геологічних, гідробіологічних, геоботанічних тощо.

- Одну з перших карт території України склав у 1525 р. Паоло Джовіо. В «Большом Чертеже» були інші карти українських територій, що описані в «Книге Большому Чертежу» (1627).

- Степан Львович Рудницький (1887-1937) — український географ, академік АН України з 1929 р. У 1902 р. закінчив Львівський університет, працював в університетах Львова, Кам'янець-Подільська, Праги, Харкова. Голова Краєзнавчої комісії. Здійснив експедиції у різні райони України. Дослідник української географічної термінології. Наукова спадщина вченого становить понад 150 праць із фізичної географії, геоморфології, антропогеографії, історичної та політичної географії, картографії і краєзнавства. Його праці з географії України було перекладено німецькою, англійською і французькою мовами, що сприяло поширенню географічних знань про Україну в усьому світі. Фізичну географію С. Рудницький розглядав як комплекс наукових дисциплін про компоненти природи і процеси, які в них відбуваються. Автор та видавець шкільних підручників з географії України, багатьох карт України, наукових праць, присвячених питанням геоморфології та соціально-економічної географії, краєзнавства та землезнавства.

- Петро Степанович Погребняк (1900-1976) — лісівник та ґрунтознавець, академік АНУ (з 1948). В 1924 р. закінчив Харківський сільськогосподарський інститут, працював в інститутах лісового та лісотехнічного профілю Харкова та Києва. Організатор і директор Інституту лісівництва (1945-1956). Наукові дослідження з проблем лісівництва, лісового ґрунтознавства, екології рослин та залісення. Один із фундаторів порівняльної фітоекології, основоположник учення про природну родючість лісових ґрунтів. Розробив ряд способів лісорозведення. Голова Українського товариства охорони природи (1950-1962). Протягом 1965-1976 р. він завідував відділом фізичної географії Сектора географії АН України. Важливе географічне значення мають його праці з лісового ґрунтознавства, типології лісів, екології, охорони природи та методики стаціонарних досліджень ландшафтів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити