Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тектонічні структури в межах України

Тектоніка — галузь геології, яка вивчає будову і рухи земної кори, зміни форм геологічних тіл під впливом цих рухів.

Тектонічною будовою значною мірою обумовлюються характер рельєфу (розташування гірських хребтів та рівнин) та поширення родовищ корисних копалин. В основі більшої частини території України лежить Східноєвропейська платформа. На півдні до неї приєднується молода платформа — Скіфська плита. Крайній південь і захід представлені альпійською складчастістю. Невелика частина знаходиться в межах Західноєвропейської платформи.

Східноєвропейська платформа — одна з найдавніших на Землі — має докембрійський вік, її формування закінчилося близько 2 млрд років тому. Протягом наступного часу її фундамент то занурювався, то підіймався, утворюючи розломи, уздовж яких окремі ділянки зміщувалися одна відносно одної. Таким чином, тут виділився Український щит — ділянка, де осадовий чохол є мінімальним. На більшій частині щита древні кристалічні породи виходять на поверхню. Щит простягнувся від Рівненської і Житомирської областей до узбережжя Азовського моря. Його довжина — 1100 км, ширина від 100 до 250 км. На захід від щита розташована Волино-Подільська плита з потужністю осадового чохла 2000-2500 м. На північ від нього йде Галицько-Волинський прогин платформи: тут фундамент перекритий чохлом осадових порід потужністю 3000-7000 м.

На лівобережжі Дніпра простяглася Дніпровсько-Донецька западина з глибоко зануреним фундаментом і осадовим чохлом потужністю 4000-6000 м (в осьовій часті до 18-20 км). На сході є залишки давньої Донецької складчастої споруди.

Приморська частина України і північний Крим лежать на молодій Скіфській платформі. Фундамент плити рівний, перекритий осадовим чохлом потужністю від 500-1000 м на півдні до 3000-6000 м на півночі.

Особливе місце в тектонічній структурі України займає область альпійської складчастості. Перед складчастими областями сформувалися передгірні прогини з потужним осадовим чохлом. Складчасті області продовжують формуватися і в наш час, про що свідчать землетруси.

Існує зв'язок між тектонічними структурами і великими формами рельєфу. Так, Українському щиту відповідають Придніпровська та Приазовська височини, Волино-Подільській плиті — Волинська і Подільська височини, Дніпровсько-Донецькій западині — Придніпровська низовина, Причорноморській западині — Причорноморська низовина, Скіфській платформі — рівнини Кримського півострова, областям альпійської складчастості — Карпати та Кримські гори.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити