Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. РЕЛЬЄФ. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Геологічна будова України

Геологія — це система наук про Землю, земну кору, її склад, будову, рухи та історію розвитку, а також розміщення корисних копалин.

Геологічні методи дослідження дозволяють визначити абсолютний і відносний вік гірських порід. Відносний вік гірських порід та епох гороутворення визначають на основі вивчення скам'янілих решток тварин, рослин тощо, які знайдено в певних гірських породах, з урахуванням послідовності їхнього нашарування. Абсолютний вік гірських порід навчилися визначати пізніше за відносний, коли було винайдено радіологічні методи. Виявилося, що радіоактивні елементи, що містяться у гірських породах, із плином часу розпадаються зі сталою швидкістю. Зокрема, Уран розпадається на Плюмбум (свинець) і Гелій, тому за масою свинцю в гірських породах обраховують їхній абсолютний вік у роках, які знадобилися для такого перетворення урану.

Визначення абсолютного і відносного віку гірських порід дає змогу скласти геохронологічну таблицю, чи таблицю геологічного літочислення, у якій виділяють п'ять ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську — кожна з яких поділяється на кілька періодів. Кожен період геологічного часу має у таблиці свій колір. Аналогічні кольори використовують під час побудови геологічних карт, за якими можна дізнатися, де на земну поверхню виходять різні за віком геологічні шари гірських порід.

Геологічна будова території України є дуже різноманітною, а будова є результатом дії складних процесів, які тривали протягом багатьох геологічних ер та періодів — від архейської до сучасної. різні умови формування обумовили певні особливості геологічної будови окремих частин території нашої країни.

Український щит. Метаморфічні гірські породи — сланці та гнейси — прорвані гранітними та іншими магматичними утвореннями; час формування — архей і ранній протерозой (3,5-1,6 млрд років тому).

Дніпровсько-Донецька западина. Одна з найбільших западин Східноєвропейської платформи, виповнена осадовими відкладами потужністю 10-20 км палеозойської, мезозойської і кайнозойської ер, — це різнокольорові глини, доломіти, вапняки, сланці, пісковики. З девонською та кам'яновугільною системами пов'язані приховані під іншими осадовими породами родовища нафти й газу, солі.

Донецька складчаста споруда. Дислоковані, зібрані у складки породи кам'яновугільної системи, у середній частині яких міститься вугілля; потужність системи сягає 15-18 км і є однією з найбільших у світі; система детально вивчена та схарактеризована численними палеонтологічними знахідками, що засвідчують точний вік відповідних порід.

Кримська складчаста система. Утворена породами нижнього мезозою (тріас — середня юра), де закономірно чергуються пісковики та аргіліти. Така формація називається фліш. Над нею залягають вапняки та пісковики верхнього мезозою, карбонатні рифові будови верхньої юри.

Карпатська складчаста система. Найскладніша будова. Зовнішня зона утворена інтенсивно дислокованими породами крейди — палеогену: уламкові товщі, чергування пісковиків та аргілітів. Внутрішня зона складена переважно вапняковими породами мезозойського віку. Передкарпатський прогин, що відділяє Карпати від Східноєвропейської платформи, утворений у неогені уламковими та соленосними товщами.

Рельєф України. Рельєф України досить різноманітний. 95% площі займають рівнини. Значна територія України розташована у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. У її межах виділяють низовини (із відносно плоскою поверхнею, із середніми висотами менше 200 м), на які припадає 70% загальної площі, і височини (з горбистою поверхнею, розчленованою балками і ярами, з висотами 200-500 м), на них припадає 25% території. Найбільші площі зайняті такими низовинами, як Придніпровська, Полтавська рівнина, Поліська, Причорноморська, Північнокримська, Закарпатська. До найбільших височин відносять Придніпровську, Приазовську, Донецьку, Подільську, Волинську, Передкарпатську. В межиріччі річок Прут та верхній течії Дністра знаходиться Хотинська височина. її найвища вершина — гора Берда (515 м) — є найвищою відміткою рівнинної частини України.

Походження форм рельєфу та закономірності їх розміщення відбиваються на геоморфологічних картах.

Характерні форми рельєфу рівнинної частини України — денудаційно-акумулятивні рівнини, водно-льодовикові рівнини, що займають значну площу Українського Полісся; річкові тераси, що простяглися уздовж великих і середніх рік широкими смугами (загальна ширина терас Дніпра сягає 100 км). На Правобережній Придніпровській височині, у Донбасі, на схилах Середньоруської височини переважають денудаційні хвилясто-горбисті форми поверхні.


Найбільші рівнинні території України


Географічне положення, розміри

Середні (максимальні) висоти, м; особливості

Південна частина Поліської низовини

Крайня північ території України.

Простягнулася смугою завширшки 60-120 км

120-200 (316, Словечансько-Овруцький кряж). Більшість території формувалася під впливом материкових зледенінь і тому складена пісками водно-льодовикового та річкового походження. Рельєф плоско-хвилястий, зустрічаються кряжі. Заболоченість, заторфованість, багато озер

Придніпровська низовина

Тягнеться територією північної та центральної частин лівобережжя Дніпра

50-170 (236). Характерна плоска і хвиляста поверхня, поширені яри й балки, зустрічаються льодовикові форми рельєфу. Простежуються тераси Дніпра та загальний похил на захід і південний захід. Поверхневі шари утворені на заході переважно піщаними, а на сході — лесовими відкладами

Причорноморська низовина (складовою частиною є Північнокримська рівнина)

Південна частина України. Дугоподібною смугою завширшки 120-150 км простягнулася вздовж узбережжя Чорного й Азовського морів від дельти Дунаю на заході до р. Лозуватки на сході

Від 50-80 на сході до 110 на заході (170).

В окремих місцях нижче від рівня моря.

Колись була морським дном, тому складена вапняками, характерні западини овальної форми — поди.

Поверхня плоска, рівнинна. Річкові долини врізані на глибину 50-80 м (на півночі) і 20-30 м (на півдні).

Береги річок порізані балками та ярами, вододіли плоскі

Закарпатська низовина (частина

Середньодунайської рівнини)

На заході України, південно-західна частина Закарпаття. Довжина — 80-90 км, ширина — 2235 км

100-120 (369).

Поверхня плоска, незначною мірою нахилена від передгір'їв карпат на південний захід.

З північного сходу оточена вулканічним хребтом, складена вулканічними породами (туфами, базальтами), є кам'яна сіль, доломіти

Подільська височина

Південно-західна частина України. Простягається смугою завдовжки 580 км, завширшки до 180 км

180-400 (471, г. Камула, розташована у Львівській області).

Виділяються окремі масиви — Гологори,

Кременецькі гори,

Розточчя й Опілля,

Товтри.

Поверхня розчленована ярами,балками; поширені карстові форми рельєфу

Волинська височина

Від р. Західний Буг до р. Корчика

(західна границя Житомирської області)

220-250 (342). Слабкохвиляста, розчленована звивистими долинами річок, балками, ярами. Виділяється Мізоцький кряж. Складена вапняками й мергелями. Поширені карстові форми рельєфу

Хотинська височина

Межиріччя Дністра і Пруту

350-400 (515, г. Берда, найвища точка рівнинної частини України). Поверхня розчленована притоками річок Прут і Дністер. Складена вапняками, гіпсами, глинами

Придніпровська височина

Між річками Дніпро і Південний Буг

На північному заході — 220-240, на півдні — 150170 (323). Слабкохвиляста, місцями горбкувата. Має нахил на південний схід, є вододілом між басейнами р. Прип'ять, середнього Дніпра і р. Південний Буг. Розчленована річковими долинами (Рось, Ятрань, Інгул, Інгулець), ярами, балками. Глибина ерозійного врізу становить 100-150 м

Полтавська рівнина

На схід від долини Дніпра

170-200 м. Поверхня плоско-горбиста, розчленована долинно-балковою мережею

Приазовська височина

Південний схід України

150-300 (324, г. Бельмак-Могила). На поверхню виходять кристалічні породи, що утворюють узвишшя — могили. У долинах річок подеколи відслонюються граніти, а на вершинах залягають лесові породи. Розчленована ярами, балками, долинами річок. Глибина ерозійного врізу досягає 150-200 м

Донецька височина (південно-східну — найвищу — вододільну частину називають Донецьким кряжем, на північному заході знаходиться хвиляста рівнина)

Схід України. Простягається через центральний Донбас з північного заходу на південний схід приблизно на 350 км, максимальна ширина — 150 км

175-300, у східній частині розташована найвища точка Лівобережної України — Могила-Мечетна (367 м). Складається з кількох гряд. Круто обривається в бік долини Сіверського Дінця. Складена породами палеозойської ери (піщаники, вапняки, крейда, мергель), поширені відклади кам'яновугільного періоду. Багато відвалів, кар'єрів, вугільних териконів

Відроги Середньо-російської височини

Північний схід України. Простягнулася від долини річки Ока (росія) до Донецького кряжа на півдні

190-200 (236, у межах України). Поверхня нахилена в південному та південно-західному напрямках.

Складена

осадовими породами, що легко руйнуються в результаті ерозії (знизу — крейда, а зверху — леси). Має густу яружно-балкову мережуГори займають тільки 5% площі України. Вони є складовою частиною великого Альпійсько-Гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає близько 4%, Кримські гори — близько 1% площі. Гори складаються з кількох паралельних пасом — ланцюгів окремих гір і масивів. Пасма розділені міжгірними долинами й улоговинами. Округлі вершини Карпат, які нагадують копиці сіна, називають полонинами. Головне пасмо Кримських гір має згладжені безлісі вершини — яйли. Гірський рельєф досить плавний, без скелястих піків і льодовиків, із досить широкими долинами річок, і тільки подекуди зустрічаються стрімкі ущелини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити