Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ВНУТРІШНІ ВОДИ. ГРУНТИ І ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ. ТВАРИННИЙ СВІТ

Рослинний покрив. Рослинний світ України відрізняється великою різноманітністю видового складу. З 300-350 тис. видів вищих рослин планети в Україні зростає 25 тис. Це кілька десятків видів дерев (80), кілька сотень видів чагарників (280), до тисячі видів однолітніх трав. Особливе значення мають ендемічні, а також рідкісні й зникаючі види рослин (понад 1000). На них багаті Кримські гори і Карпати. Рослинний покрив є найбільш уразливим природним компонентом, тому що його розміщення і формування залежать від складу гірських порід, рельєфу, клімату, ґрунтів. Якщо змінюється хоч один компонент — змінюється і видовий склад рослинності. Сукупність рослин, пов'язаних між собою і з навколишнім середовищем, називається рослинним угрупованням. У межах України виділяють такі типи рослинних угруповань: лісу, лугу, степу, болотні.

На рівнинах України простежується широтна зональність у розміщенні рослинності. З півночі на південь вона змінюється таким чином: мішані дубово-соснові ліси — діброви — лугові степи — різнотравно-типчаково-ковилові степи — типчаково-ковилові степи — злаково-полинові степи. У горах рослинні угруповання змінюються з висотою (висотна поясність). Так, передгірний Лісостеп змінюється лісами — від широколистих до хвойних — які переходять у субальпійський пояс полонин (у Карпатах) і яйл (у кримських горах).

Господарська діяльність населення призвела до істотних змін рослинного покриву країни. Природна рослинність збереглася лише на 25% території України. Так, площа лісів скоротилася в 5 разів і зараз складає трохи більше 14%. Найбільшого впливу зазнала рослинність лісостепової і степової зон України, де землі активно відводились під сільськогосподарські угіддя.

У 1976 році було засновано Червону Книгу України. До її першого видання було занесено 151 вид вищих рослин, що передбачає їх охорону, до другого (1992) — вже понад 400. Чимало ендемічних та реліктових рослин охороняються в заповідниках, заказниках, національних парках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити