Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Природно-територіальні комплекси

Природно-територіальні комплекси (ПТК), або ландшафти, — це різні за розмірами ділянки з певною однорідністю фізико-географічних умов, що характеризуються закономірним поєднанням взаємопов'язаних та взаємозалежних природних компонентів.

Розрізняють природні й антропогенні ландшафти. Природні ландшафти формуються під впливом природних чинників — радіаційного (енергія сонця), тектонічного (енергія земних надр) та циркуляційного (у вигляді повітряних потоків). Антропогенні ландшафти являють собою змінені природні або створені людиною комплекси, що сформувалися в результаті її діяльності.

Відмінності ландшафтів зумовлюються впливом різних чинників ландшафтотворення. Оскільки кожна ділянка земної поверхні зазнає різного впливу чинників ландшафтотворення, ландшафтів на Землі дуже багато. Однак у їхньому розподілі є певні закономірності, які відбиває ландшафтна карта.

З метою кращого вивчення ландшафтів прийнято систему одиниць класифікації природних ландшафтів: клас - тип і підтип - вид.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити