Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Фізико-географічне районування

Фізико-географічне районування — це виділення та описання територій з відносно однорідними природними умовами.

Фізико-географічне районування проводиться з метою полегшення вивчення природних територій на науковій основі. Чим детальніше здійснено фізико-географічне районування, тим кращою є вивченість території. На основі досліджень складають карти фізико-географічного районування, де контури ландшафтів генералізують (узагальнюють) за переважним класом, типом чи видом ландшафтів.

Одиниці фізико-географічного районування (країна, зона, підзона, провінція, область, район) виділяються з урахуванням трьох головних чинників — джерел енергії ландшафтотворення. Між одиницями фізико-географічного районування та одиницями класифікації ландшафтів є певна відповідність.

Фізико-географічна країна відповідає одному класу ландшафтів: вона також визначається за впливом тектонічного чинника й особливостями циркуляції атмосфери. рівнинним країнам притаманний своєрідний, неповторний набір природних зон, а гірським країнам — висотних поясів. Понад 9/10 площі України належить до південно-західної частини Східноєвропейської рівнинної фізико-географічної країни, де чітко виражена зональність ґрунтово-рослинного покриву і ландшафтів у цілому.

Українські Карпати є частиною Альпійсько-Карпатської гірської фізико-географічної країни, а Кримські гори є крайньою західною частиною Кримсько-Кавказької фізико-географічної країни. їм притаманна висотна поясність.

Фізико-географічна зона — це частина природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання та відповідають території найбільшого поширення одного певного типу ландшафтів, тому природні зони виділяють відповідно до змін показників забезпеченості теплом і вологою.

У межах Східноєвропейської рівнинної країни у кордонах України виділяють три природні зони — мішаних лісів, лісостепу та степу. У межах зони степу виділяють три підзони відповідно до трьох підтипів ландшафтів: північно-, середньо - та сухостепову.

Фізико-географічна провінція — це частина зони або підзони, що характеризується ступенем континентальності клімату та неоднорідністю поверхні. Найчіткіший поділ на провінції спостерігається у Лісостепу і північному Степу.

Фізико-географічна область — складова частина фізико-географічної провінції. Під час визначення меж областей ураховують їхню пов'язаність із тектонічними структурами, положення над рівнем моря, ступінь розчленування поверхні, склад гірських порід.

Фізико-географічний район — найменша одиниця районування, яка виділяється на основі переважання одного виду ландшафту в певній місцевості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити