Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Зона мішаних лісів. Зона мішаних лісів України займає близько 20% території, представлена Українським Поліссям. Південна межа проходить поблизу Рави-Руської, Львова, Золочева, Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина, Глухова.

Характерні низовинний рельєф, гравійні, піщані і піщано-глинисті відклади. В антропогені під час дніпровського зледеніння сформувалися піщані рівнини, моренні пасма, еолові форми рельєфу.

Клімат помірно континентальний: літо тепле й вологе, зима м'яка. Середня температура січня змінюється із заходу на схід від -4,5 до -8 °С, середня липнева — від + 17 до +19 °С. У середньому за рік випадає 600-680 мм опадів (близько 70% у теплий період року). Є густа річкова мережа, а також багато боліт. У крейдових породах зустрічається карст. Багато озер, найбільше — Світязь.

Ґрунти дерново-підзолисті та болотні. На більшій частині території переважають соснові, дубово-соснові та дубово-грабові ліси. Є значні ділянки дубово-липових, вільхово-березових і ясенево-вільхових лісів.

Характерні типово лісові тварини: козуля, лось, дикий кабан, вовк, лисиця, рись, куниця, заєць, білка, борсук; завезено ондатру; птахи — тетерук, глухар, рябчик. На болотах, озерах і річках живуть бобри, видри, різні види диких качок, кулики, у водоймах понад 30 видів риб.

Великий вплив на зміни природних комплексів мають водно-меліоративні роботи (осушення перезволожених земель призвело до глибокого і незворотного перетворення природних ландшафтів), що були особливо масштабними в 60-70-ті рр. Аварія на Чорнобильській АЕС та інші наслідки діяльності людини також негативно вплинули на стан природного середовища й умови життя населення.

Зона лісостепу. Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до Середньоросійської височини. Південна межа проходить лінією Ананьїв — Знам'янка — Олександрія — Світлогорськ — Красноград — Ізюм. На лісостепову зону припадає третина території України.

Рельєф території різноманітний. На Правобережжі розташовані Волинська, Подільська та Придніпровська височини. їм притаманні рівнинні плоскі та хвилясто-горбисті поверхні, по берегах річок сильно розчленовані балками і ярами.

Клімат Лісостепу помірно теплий, з достатнім і постійним зволоженням на заході і нестійким — на сході. Кліматичні умови змінюються в меридіональному і широтному напрямках. Січневі температури із заходу на схід змінюються від -5° до -8 °С, липневі — від +18° до +22 °С. Кількість опадів зменшується із заходу на схід від 500-750 до 450 мм.

Лісостепову зону перетинають річки басейнів Південного і Західного Бугу, Дністра, Сіверського Дінця, Дніпра. Густота річкової мережі зменшується із заходу на схід.

Світло-сірі, сірі і темно-сірі лісові ґрунти займають великі площі на Правобережжі, на Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи.

У Лісостепу переважають широколисті дубові ліси (діброви). Видовий склад лісів частково змінюється із заходу на схід: на крайньому заході — бук, на Придніпровській височині — граб, клен, явір, на Лівобережжі — дуб, клен гостролистий, липа. Підлісок складається з ліщини, кизилу, бересклету, глоду.

Характерним є поєднання тваринного світу Полісся і Степу. У лісах живуть дикий кабан, борсук, лось, козуля, куниця, вовк, білка. Характерні для Лісостепу також заєць-русак, лисиця, із птахів — сіра куріпка, перепел. Майже скрізь живуть ховрахи, хом'яки, миші. У долинах Дніпра і Дністра поширені деякі види куликів, а також диких качок. Зустрічаються видра, бобер, акліматизовано ондатру.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити