Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Зона степу. Степова зона розташована на південь від Лісостепу і простягається до Азово-Чорноморського узбережжя і Кримських гір. Степ займає 40% площі України і охоплює низовини і височини сходу України, Причорноморську низовину, південні частини Придніпровської і Подільської височин, а також рівнинну частину Кримського півострова.

Клімат помірно континентальний. Середня температура січня змінюється із заходу на схід від -2° до -9 °С; липня — від +20° до +24 °С. Річна сума опадів зменшується з північного заходу на південний схід від 450 до 300 мм; безморозний період триває 160-220 днів.

Через недостатність атмосферних опадів густота річкової мережі незначна. Найбільші річки є транзитними: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай із притоками. Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод.

Ґрунтово-рослинний покрив: у північній частині — лугові степи з чорноземами типовими, котрі майже скрізь розорані. У центральній смузі в умовах недостатнього зволоження розвивається природна різнотравно-типчаково-ковилова рослинність на чорноземах звичайних, посухостійке різнотрав'я — на чорноземах південних. Сухостепові південні ландшафти (вузька приморська смуга) із типчаково-ковиловою і полиново-злаковою рослинністю сформувалися на каштанових солонцюватих ґрунтах. Часто зустрічаються солонці та солончаки. Цілинні степи, а також деревна рослинність збереглися тільки в заповідниках (Чорноморський, Дунайські плавні, Український степовий, Асканія-Нова, Луганський), у долинах річок і на схилах балок.

Рослинність і тваринний світ: північні райони — різнотравно-злакова степова рослинність. Далі на південь вона змінюється ковилово-типчаковою, зустрічаються злаки, полин, солянки, ковили, типчак, житняк. Із тварин крім численних дрібних гризунів у степу живуть хижаки — ласка, горностай, степовий ховрах, вовк, лисиця, зустрічаються борсук, козуля. Серед птахів — жайворонок, перепел, куріпка. Місцями ще можна зустріти дрохву, сову, орла. На берегах лиманів і на узбережжі морів живуть дикі гуси, чаплі, кулики. У річках і озерах зони степу є щука, окунь, короп, сом. Акліматизовано фазана, ондатру, кроля дикого.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити