Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Кримські гори. Кримські гори простягаються вздовж південно-східного узбережжя Кримського півострова на 180 км. Смуга гір має ширину — 50-60 км. У рельєфі чітко виділяються три майже паралельно розташовані пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє (найпівнічніше).

Кримські гори поділяються на три фізико-географічні області: Передгірну, Головну гряду і Південний берег Криму.

Кримська передгірна лісостепова область охоплює Зовнішню і Внутрішню гряди. Кліматичні умови сприятливі. Сума активних температур — 3000-4500 °С, річна сума опадів — 550 мм. Річковий стік зарегульований водоймищами. На стан водних ресурсів впливає карст. Існує розвинений підземний стік.

Ґрунти — дерново-карбонатні на схилах, чорноземні на плоских міжгірських ділянках. Переважають ландшафти Лісостепу — дубові ліси чергуються з луговими степами.

Головна гряда. На вершинній поверхні (яйлах) розвинені карстові процеси, чому сприяють тріщинуватість і розчинність вапняків, гіпсів, утруднені умови стоку (багато безстічних знижень на яйлах) і сприятливі кліматичні умови. Кількість опадів на рік - 1000 мм (на заході), 600-700 мм (на сході), причому 50-60% — у вигляді снігу. Середні температури липня +15... 16 °С, січня -4 °С (на висоті 1000 м). Головна гряда — акумулятор підземних вод, що дають початок струмкам і річкам.

Характерна висотна поясність ландшафтів, яка сильно залежить від експозиції схилів. На північних схилах поширені дерново-буроземні щебнисті ґрунти під грабовими, буковими і дубовими лісами. Середньогір'я з чорноземоподібними дерново-буроземними ґрунтами зайняте окремими ділянками буково-грабово-соснових лісів. Яйли вкриті лугами на гірських чорноземах, на схилах і в зниженнях є грабові і букові переліски.

Від підніжжя ліси Криму починаються молодими мішаними, переважно дубовими сукупностями, вище йдуть чисті діброви, потім — букові ліси. У західній частині Головної гряди росте кримська сосна — ендемік кримського півострова.

Південний берег Криму — прибережна смуга південного схилу Головної гряди кримських гір. Положення на окраїні субтропічного поясу, південна експозиція приморських схилів сприяли розвитку ландшафтів середньоземноморського типу. Середня температура січня + 1...4 °С. Літо жарке і сухе. Середня температура липня +24 °С. Кількість опадів усього 300-600 мм на рік, більше восени та узимку, ніж улітку. Природна рослинність представлена низькорослими лісами, заростями чагарників, сухостійних трав. Біля підніжжя Головної гряди з півдня в середземноморському субтропічному ландшафті спостерігається поєднання лісових порід помірного поясу й окремих представників субтропічної рослинності, з яких багато декоративних і плодових порід завезено в Крим та інтродуковано.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити