Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Природні умови та природні ресурси України

Природні умови — це певне поєднання елементів природи, у яких розвивається органічний світ, живе й господарює людина. Природні умови України — переважно рівнинний рельєф, помірно-континентальний клімат, родючі ґрунти — є сприятливими для життя і господарської діяльності людини.

Природні ресурси — це компоненти природи, які використовуються або можуть бути використані для виробництва чи задоволення потреб людини.

Вони поділяються на мінеральні, кліматичні, водні, земельні, біологічні, рекреаційні тощо. Природні ресурси можуть бути вичерпними поновлюваними (родючість ґрунтів, рослини, тварини тощо) та не поновлюваними (корисні копалини), а також невичерпними (енергія Сонця, вітру, припливів, текучих вод тощо).

Мінеральні ресурси — це сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, які видобувають із надр Землі і використовують у різних галузях господарства, наприклад паливній промисловісті, металургії, хімічній промисловісті тощо.

Україна багата на мінеральні ресурси. Розвідано понад 90 видів промислових запасів мінеральної сировини і відкрито близько 8000 родовищ корисних копалин.

Земельні ресурси — головне багатство України — вид природних ресурсів, що характеризується площею, якістю ґрунтів, кліматичними умовами, гідрологічним режимом, рослинністю тощо.

З усього земельного фонду України майже 60% земель використовують у сільському господарстві. Інші землі займають ліси, населені пункти, промислові і транспортні споруди. Структура сільськогосподарських угідь не скрізь однакова. У Степу і Лісостепу сільськогосподарські угіддя займають 70-80% усієї площі. Надмірна розораність території країни призводить до виснаження ґрунтів і зниження забезпеченості земельними ресурсами. Значна частина земельних угідь вимагає додаткових заходів у зв'язку з аварією на ЧАЕС.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити