Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Лісові ресурси України обмежені. Найбільше їх у Карпатах і Поліссі. Зменшуються лісові ресурси внаслідок безсистемної інтенсивної заготівлі деревини, що призводить до порушення екологічної рівноваги.

Головним джерелом прісної води є річки України (Дніпро, Дністер, Південний Буг тощо). Вони забезпечують потреби населення і господарства, є джерелом одержання електроенергії, транспортними шляхами. За забезпеченістю водними ресурсами Карпати і Полісся відносять до територій з надмірною водністю, а степовий Крим, Причорномор'я, Схід України — до територій з недостатньою водністю. Тому головний резерв прісної води — підземні води.

Рекреаційні ресурси призначені задовольняти потреби людей в оздоровленні та відпочинку. Природний рекреаційний потенціал України досить значний (лісові, кліматичні, водні ресурси тощо). Унікальні природні властивості мають гірські райони, узбережжя морів. Але цей потенціал використовується недостатньо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити