Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 3

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Моніторинг навколишнього середовища в Україні.

Хоча заповідна справа в Україні тільки розпочинається, її всебічний розвиток забезпечить збереження природно-ландшафтного різноманіття та історико-культурних цінностей, сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля, нормалізації взаємодії людини з природою. Цьому прислуговується також проведення моніторингу довкілля.

Моніторинг довкілля — це система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування його змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання. За масштабом територій, на яких здійснюється моніторинг, його поділяють на глобальний, регіональний та місцевий.

Спостереження за станом природних комплексів, їхніх компонентів, впливом на них господарської діяльності людини здійснюється за спеціально розробленими програмами і методиками. Це дозволяє спланувати різноманітні природоохоронні заходи у залежності від видів та сили господарського впливу на природне середовище. Такими заходами можуть бути:

1) промислово-технологічні: попередження забруднень шляхом зменшення викидів до атмосфери, очищення викидів від газів і пилу, попередження забруднення водойм за рахунок очищення стічних вод, створення замкнених циклів використання води тощо;

2) агромеліоративні та агротехнічні: усі меліоративні заходи, що спрямовані на збереження стійкості та високої продуктивності сільськогосподарських ландшафтів;

3) водогосподарські;

4) лісогосподарські;

5) урбаністичні: вибір району та місця забудови, оцінка впливу на ландшафти тощо;

6) запобігання негативному впливові та забрудненню повітря, вод, ґрунтів автомобільним та іншими видами транспорту та інші заходи.

Реальні моніторингові спостереження в Україні проводять відомчі служби міністерств та відомств, основними з яких є: Міністерство охорони навколишнього середовища, Державний комітет природних ресурсів, Держводгосп України, Міністерство охорони здоров'я України, Держлісгосп України, Міністерство аграрної політики України, Держкомзем України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України.

Таким чином, в Україні створено міцну базу природоохоронних комплексів та науково-дослідних закладів, що забезпечують позитивне розв'язання проблем навколишнього середовища, які виникли внаслідок нераціонального використання природних умов і ресурсів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити