Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Економічна і соціальна географія України вивчає закономірності розміщення населення і господарства (територіальну організацію людського суспільства). Метою економічної і соціальної географії України як науки є сприяння більш раціональному розміщенню населення і господарства, зростанню продуктивності праці, повному і комплексному використанню природних, трудових і економічних ресурсів.

УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Економіко-географічне положення України

Економіко-географічне положення (ЕГП) країни — це розташування країни відносно інших природних і суспільних об'єктів; аналіз чинників, які впливають на розвиток її господарства.

ЕГП країни, на відміну від її географічного положення, може змінюватися з часом.

Україна розташована у Північній півкулі на материку Євразія у центрально-східній частині Європи. Вона є однією з найбільших за площею (603,7 тис. км2) та населенням (46,5 млн осіб постійного населення, 2007 р.) країн Європи.

Україна має вигідне економіко-географічне положення, що виражається перш за все у її розташуванні на перехресті транспортних магістралей та інших комунікацій, які з'єднують Центральну та Східну Європу, Європу та Азію. Через її територію пролягають залізниці, автошляхи та трубопроводи міжнародного значення, а також міжнародні авіалінії.

Україна має сухопутний кордон із сімома країнами світу: Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, що дає можливість розвивати економічні відносини із сусідніми державами.

Україна має вихід до Чорного та Азовського морів і є країною Чорноморського регіону. Це має важливе значення, бо відкриває можливість прокладання транзитного шляху для природних ресурсів (зокрема, нафти) з азіатського регіону через Чорне море територією нашої держави до Європи. Вихід до морів дає також можливість використання їх як джерела природних ресурсів та транспортних шляхів.

Важливе значення для України має переважання на її території рівнинного рельєфу, що позитивно впливає на розвиток господарства.

Територія України має складну тектонічну будову. Вона розташована в межах двох велетенських тектонічних структур: давньої докембрійської Східноєвропейської платформи та молодого Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу. Цим обумовлена різноманітність геологічної будови та покладів корисних копалин. Україна має значні запаси природного газу, залізної та марганцевої руд, кам'яного вугілля, інших корисних копалин.

Територія України перебуває під впливом переважно західних повітряних мас, що обумовлюють наявність достатньої кількості опадів. Разом з розташуванням у помірному поясі, а отже, достатнім надходженням тепла це зумовлює сприятливі агрокліматичні умови, що впливає на розвиток господарства. Так, наявність агрокліматичних та ґрунтових ресурсів обумовила розвиток практично на всій території держави сільського господарства.

На території України (переважно в північній частині) поширені широколисті й мішані лісові та лісостепові ландшафти, що дає змогу успішно розвиватись лісовому господарству.

Переважна частина території України (за виключенням південних районів) достатньо забезпечена водними ресурсами. Головна водна артерія України — Дніпро — є джерелом питної води, використовується для виробництва електроенергії (ГЕС на Дніпрі), є місцем промислового рибальства та транспортною магістраллю. Міжнародне значення має для України судноплавство по Дунаю.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити