Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Політико-географічне (геополітичне положення)

Геополітичне положення країни — це місце країни на політичній карті світу; її відношення до центрів економічного та політичного впливу.

Воно характеризується за такими показниками: місце країни на політичній карті світу; віддаленість від економічних центрів і транспортних осей інтеграційних групувань; участь у військово-політичних та політико-економічних організаціях, міжнародних потоках товарів, капіталів, людей, інформації; положення зовнішніх джерел сировини і продовольства, їх віддаленість та різноманітність; сусідство з країнами певного економічного і політичного розвитку. ПГП країни є історичною категорією, оскільки постійно змінюється в часі як залежно від політичного курсу самої країни, так і від політико-економічних відносин у світі, що динамічно змінюються. Територія України розташована в Центрально-Східній Європі на межі західних і східних народів і культур. Саме ця обставина в історії України іноді відігравала негативну роль. Сусіди не могли утриматись від спокуси розчленувати Україну, загарбати частину її території, а іноді й усю територію. Особливо привабливими завжди були природні багатства України: її родючі землі та мінеральні ресурси.

Істотним аспектом геополітичного положення країни є її безпосереднє (сусідське) оточення. Близько 40% протяжності державних кордонів приходиться на Росію. Між територіями росії та України склалася система сухопутних, водних та повітряних шляхів сполучення, обидві країни пов'язує історичне минуле, яке обумовило проживання великої кількості російськомовного населення в Україні та декількох мільйонів українців у Росії. Західні сусіди України — Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина — перебувають у сфері впливу Європейського Союзу та НАТО. Україна, обравши вектором своєї зовнішньої політики європейську інтеграцію, активно співробітничає з європейськими країнами у різних галузях господарства. Негативними рисами сусідського положення України є розташування в безпосередній близькості від її кордонів самопроголошеної Придністровської республіки на території Молдови, яка може розглядатися як потенційна «гаряча точка».

Морські кордони України мають довжину близько 2000 км (1600 км у Чорному морі та близько 400 — в Азовському). Морські сусіди України — Росія, Болгарія, Румунія, Грузія та Турція. З Росією Україна має не визначені питання щодо використання ресурсів Азовського моря, Румунія має до України територіальні претензії відносно острова Зміїний у Чорному морі. Створення Чорноморської економічної асоціації, до якої ввійшла Україна, покращило її геополітичне положення в цьому регіоні.

Сьогодні, коли у світі в цілому і в Європі зокрема утверджуються добросусідські відносини між державами, Україна може мати велику вигоду від свого геополітичного положення. її територія розташована на шляху транзиту природних ресурсів (особливо нафти та газу) з Росії до країн Західної Європи. Через її територію пролягають основні транспортні магістралі, що з'єднують вищезгадані регіони Європи. Велике значення має вихід України до морів та наявність досить розвинених портів на Чорному та Азовському морях, на Дунаї.

Геополітичне положення України дає можливість розвивати та використовувати дуже давні традиційні культурні та економічні зв'язки українців зі слов'янськими, тюркськими, балтійськими, германськими, романськими та іранськими народами.

Положення України дає їй можливість інтеграції до міжнародних систем колективної системи безпеки у Європі, які засвідчили свою миролюбність та ефективність.

Уходження до таких систем разом із цивілізованими країнами Заходу значно покращило б становище України як незалежної держави.

Україна входить до Співдружності Незалежних Держав (СНД), що дає їй змогу зберігати деякі економічні та політичні зв'язки з країнами, що утворились на терені СРСР.

Велике значення для України має розповсюдження української діаспори в різних регіонах світу. Саме завдяки діаспорі Україну визнала переважна більшість країн світу відразу ж після отримання нею незалежності. Через представників української діаспори відбувається культурний обмін України з багатьма країнами світу.

Усі ці обставини дають змогу Україні укріпити та покращити своє геополітичне становище.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити