Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Адміністративно-територіальний устрій України

Адміністративно-територіальний поділ — це поділ території держави на певні частини з метою організації управління на містах.

Адміністративно-територіальний поділ України пройшов довгий шлях розвитку. Знаменною віхою в його становленні стало проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

28 червня 1996 року. було прийнято нову Конституцію України, відповідно до якої Україна є республікою, унітарною державою, територія якої розділена на адміністративно-територіальні одиниці. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Верхній рівень адміністративно-територіального устрою — область. Їх в Україні 24. Адміністративна область — це велика частина території України, яка має чітко визначені кордони й систему місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Середня площа області в Україні складає 24 тис. км2. Найбільші за площею — Одеська (33,3 тис. км2), Дніпропетровська і Чернігівська (по 31,9 тис. км2). Можна відзначити, що великими за площею й населенням є східні області, а меншими — західні. Така ситуація склалася історично.

Кожна область поділяється на адміністративні райони, усього їх нараховується 490: у середньому 19 районів на одну область. У всіх областях існують міста обласного значення, багато з яких зосереджені в східних індустріальних областях.

У 1991 р. Верховна рада України прийняла рішення про відновлення автономії Криму. Автономна Республіка Крим має свою Верховну Раду, Конституцію, прапор; татарське населення створило свій владний орган — меджліс.

Особливий статус державного підпорядкування мають міста Київ і Севастополь.

Українські історичні землі. У кожній країні окрім адміністративних одиниць виділяють історико-географічні області. Вони утворюються впродовж усієї історії розвитку нації. До історико-географічних областей України в її межах виділяють Волинь, Галичину, Покуття, Київщину, Північну Буковину, Слобожанщину, Запоріжжя, Гетьманщину, Таврію, Бессарабію та ін. Волинь охоплює територію сучасних Волинської, Рівненської та частково Житомирської і Тернопільської областей. Галичина — це територія нинішньої Львівської, Івано-Франківської і більшої частини Тернопільської областей. Частина Галичини (нині Івано-Франківська область), яка простяглася між річками Дністром і Черемошом та Карпатами, здавна називалася Покуттям. Північна Буковина — це більша частина Чернівецької області. Слобожанщина тягнеться від Сумської області на півночі до Донецької і Луганської областей на півдні і продовжується на території Росїї. Землі Запорізької Січі називають Запоріжжям. Тепер це територія Дніпропетровської, Запорізької і частково Донецької і Херсонської областей. Гетьманщиною називають частину України на обох берегах Дніпра, яка в ХVІІ-ХVІІІ ст. перебувала під владою гетьманського уряду. Бессарабія — історична область між річками Прутом, Дністром і гирлом Дунаю. У межах України вона охоплює частини Чернівецької та Одеської областей.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити