Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сучасні демографічні процеси в Україні. Для характеристики соціально-економічного розвитку країни надзвичайно важливі знання про кількість її населення, його розміщення. Ці питання вивчає наука демографія.

Кількість постійного населення в Україні на кінець 2008 р. становила близько 46,2 млн осіб. За цим показником Україна посідає п'яте місце в Європі (після Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії). Проте наша країна поступається багатьом європейським країнам за темпами приросту населення. Розрізняють природний і механічний приріст. Природний приріст населення — різниця між кількістю людей, які народились (народжуваністю), і тими, що померли (смертністю), на 1000 жителів. Механічний приріст — це збільшення або зменшення кількості населення за рахунок міграції (переміщення).

Темпи відтворення населення в Україні завжди були невисокими. А ситуацію останніх років учені вважають катастрофічною. Природний приріст в Україні в 2007 році складав - 6,2 чол. на 1000 жителів.

Із 1994 по 2004 рік мали місце активні еміграційні процеси. Щороку Україну залишали понад 100 тис. осіб, які шукали кращої долі в Ізраїлі, США, Німеччині, Австралії, Росії та інших країнах. Лише у 2005 р. ситуація дещо покращилася і сальдо міграції стало додатним (2008 р. — 16,8 тис. осіб).

Великим лихом для населення України стала загальна екологічна криза, що склалася внаслідок Чорнобильської катастрофи і ще більше загострилася на тлі економічних негараздів останніх років. Тривалість життя людей з кожним роком скорочується.

Особливо великих утрат зазнало сільське населення. На початку 1998 року вперше в сільській місцевості України кількість померлих перевищила кількість народжених. Так почалася криза в українському селі, що останніми роками набула сталого характеру. Сотні малих сіл обезлюділи у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській та інших областях.

Має певні особливості і вікова структура населення: помітна тенденція до його старіння. Так, у 2008 році кількість мешканців України пенсійного віку становила близько 30% загальної кількості населення. У статевій структурі переважають жінки. За результатами всеукраїнського перепису населення 2001 р., кількість чоловіків становила 22 млн 441 тис. осіб, або 46,3%,

жінок — 26 млн 16 тис. осіб, або 53,7%. Середня густота населення України становить 77 осіб/км2. Це більше, ніж у Росії, але менше, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. Найбільша густота населення — в індустріально розвинутих областях (Донецька — 172, Київська — 154, Львівська — 116, Дніпропетровська — 106, Луганська — 100 осіб/км2).

Густо заселені також деякі райони Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської, Тернопільської областей. Це райони з найбільшою кількістю сільського населення.

Поєднання багатьох проблем негативно впливає на демографічну ситуацію в Україні. У 2005 р. було розроблено програму, спрямовану на розв'язання демографічних проблем в Україні, яка передбачає збільшення грошової допомоги сім'ям, у яких народилася дитина, збільшення державних видатків на розвиток соціальної сфери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити