Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Система розселення на території України. Система розселення — це система населених пунктів певної території з різнобічними зв'язками між ними.

З-поміж населених пунктів розрізняють міста, селища міського типу, робітничі та курортні селища, села. Основним чинником, що дає змогу відрізнити міський населений пункт від сільського, є кількість населення, що працює поза сферою сільського господарства. Крім того, в місті інший, ніж у селі, характер забудови. Місто — це населений пункт, у якому мешкає не менш як 12 тис. осіб, основна частина яких зайнята не сільськогосподарськими видами діяльності. Селища міського типу та робітничі селища — це населені пункти, де мешкає не менш як 3 тис. осіб. При цьому частина населення, що зайнята в сільському господарстві, не повинна перевищувати 15%. Курортними вважають селища, в яких мешкає не менше 2 тис. постійних жителів, а кількість людей, що приїздять сюди на відпочинок щороку, становить не менше половини постійних мешканців.

Мешканці міст, селищ міського типу, робітничих і курортних селищ уважаються міським населенням, а ті, що живуть в інших населених пунктах (села, хутори), — сільським. Кількість міських жителів в Україні постійно зростає. Процес зростання чисельності міст, збільшення частки міського населення називають урбанізацією. Рівень урбанізації в Україні становить 68%.

Найвищий рівень урбанізації спостерігається в Донецькій області. Значний рівень — у Луганській та Дніпропетровській областях.

Велика кількість курортних селищ розташована в Передкарпатті, Закарпатті, а також у Криму.

В Україні налічується 490 міст. Міст-мільйонерів в Україні 4: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса. За останні роки населення Одеси переходило межу в 1 млн жителів у бік зменшення, а в 2008 році — Одеса знову місто-мільйонер.

Частина великих і найбільших міст разом із прилеглими до них містами та селищами різного типу утворюють агломерації. Агломерації — це зони близько розташованих міст із різними зв'язками і високою густотою населення. В Україні налічується 19 агломерацій. Найбільші з них: Київська, Харківська, Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Дніпропетровсько-Дніпродзержинська.

Сільське населення становить 32% загальної кількості населення України. Сільське населення мешкає в різних за кількістю населення селах. В Україні налічується понад 28,5 тис. сіл.

Три чверті усього сільського населення мешкає в середніх і великих селах. Такі села вважаються найбільш перспективними в Україні. Кількість сільського населення на території країни в сучасних умовах різко зменшується внаслідок дуже низького природного приросту і відтоку молоді до міст.

У Тернопільській і Вінницькій областях сільське населення переважає над міським. Найвищою є густота сільського населення в Чернівецькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях. У Поліссі переважають невеликі села, у Лісостепу — середні та великі, на півдні України села налічують по кілька тисяч чоловік. На високогір'ї Карпат розкидані окремі садиби.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити