Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Трудові ресурси і зайнятість населення

Трудові ресурси — частина населення, яка бере чи може брати участь у трудовій діяльності.

У складі трудових ресурсів основною частиною є населення працездатного віку (жінки — 16-54 роки, чоловіки — 16-59 років). Певну частину трудових ресурсів складають працездатні люди пенсійного віку і підлітки.

Україна має значний трудоресурсний потенціал. У 2007 р. трудові ресурси налічували 23,4 млн осіб, тобто 50,2% усього населення. При цьому 95% трудових ресурсів України складає працездатне населення. У виробничій сфері (промисловості, сільському господарстві та ін.) зайнято 60%, у невиробничій — близько 40%.

Забезпеченість трудовими ресурсами відзначається нерівномірністю, що зумовлена певними чинниками. Так, розподіл трудових ресурсів за галузями господарства залежить від попиту на них.

З переходом до ринкової системи господарювання структура зайнятості населення в різних галузях економіки поступово змінюється, наприклад зростає частка зайнятих в обслуговуючих галузях, зокрема приватній торгівлі.

Зростає попит на професії, пов'язані з фінансово-банківською системою, діяльністю бізнесових структур тощо. Стабільним є попит на професії, пов'язані з науково-технічним прогресом.

У розподілі населення працездатного віку в містах і селах є істотні відмінності. З-поміж міських жителів люди працездатного віку становлять близько 60%, серед сільських — близько 50% усіх жителів. Тобто міста України краще забезпечені людьми працездатного віку.

В Україні спостерігаються територіальні відмінності в забезпеченості трудовими ресурсами. У Вінницькій, Волинській, Рівненській, Тернопільській областях, особливо у сільській місцевості, у зв'язку з відпливом молоді до міст не вистачає робочої сили в сільськогосподарському виробництві.

У зв'язку з переходом до ринкової економіки в Україні намітилась тенденція скорочення кількості робітників, що працюють на підприємствах.

Україна належить до країн світу, де сформовані висококваліфіковані трудові ресурси практично для всіх галузей господарства. Розв'язати більшість проблем трудових ресурсів можливо тільки завдяки прискоренню темпів будівництва ринкової соціально-орієнтованої економіки, розробці на державному рівні механізмів захисту населення від безробіття. В Україні діє закон «Про зайнятість населення», який визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення, його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити