Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Загальна характеристика господарства України

Галузева структура господарства — це співвідношення і зв'язки між окремими його галузями (поділ господарства країни на окремі галузі).

Галузь виробництва — це сукупність підприємств або установ, що виробляють однорідну продукцію або надають однорідні послуги.

Народне господарство охоплює галузі матеріального виробництва — виробничу сферу і галузі невиробничої сфери. Головна галузь виробничої сфери — промисловість. Вона поділяється на гірничодобувну, що забезпечує господарство мінеральною сировиною; важку (електроенергетика, машинобудування, хімічна, поліграфічна і лісова галузі та ін.); легку і харчову, що виробляють предмети споживання. Важливими ланками виробничої сфери є сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок. Частка зайнятих у виробничій сфері становить близько 55%. До галузей невиробничої сфери належать житлове і комунальне господарства, побутове обслуговування, охорона здоров'я, наука, освіта, культура, спорт. Частка зайнятих у невиробничій сфері становить 45%.

За єдністю продукції, що випускається, галузі господарства поєднуються в міжгалузеві комплекси. Наприклад, ПЕК, машинобудівний, соціальний, транспортний, будівельний, АПК тощо.

Підприємства кожної галузі господарства мають свою географічну адресу, свої особливості розташування. Вони розміщуються нерівномірно по території країни, концентруючись в окремих центрах, районах, областях. Таким чином, господарство країни має певну територіальну структуру — склад і співвідношення виробництв, особливості їхнього розташування в різних частинах країни та зв'язку між ними.

Україна має свої особливості територіальної структури господарства, зокрема в промисловості вона складається з промислових пунктів, промислових центрів, промислових вузлів, промислових районів.

Промисловий центр — населений пункт, у якому розташовано кілька промислових підприємств, що мають певну спеціалізацію або об'єднані у виробничу структуру сировинними і технологічними зв'язками.

Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру і трудові ресурси, територіально утворює промисловий вузол. Промислові центри, вузли є складовою частиною промислового району, який звичайно має чітку виробничу спеціалізацію.

Соціально-економічний район — територія держави, що виділяється в економіці країни своєю спеціалізацією та концентрацією населення.

Відповідно до сформованих особливостей географічного розташування, природно-ресурсного потенціалу, демографічної ситуації, історичних факторів в Україні виділяють дев'ять економічних районів.

Соціально-економічні райони України: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити