Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.

ГІДРОСФЕРА

Гідросфера та її складові


Гідросфера — водна оболонка Землі, сукупність усіх природних вод на земній поверхні та поблизу її.

До складу гідросфери входять води Світового океану, води суходолу (річки, озера, болота, льодовики, підземні води, штучні водойми), вода в атмосфері. Об'єм гідросфери складає близько 1370 млн км3. Понад 96% гідросфери складають солоні води океанів та морів, які вкривають 70,8% площі земної поверхні. Наука, яка вивчає води Землі, їх властивості, розповсюдження та процеси, що в них протікають, називається гідрологією.

Усі складові гідросфери — води Світового океану, води суходолу та вода в атмосфері — пов'язані між собою та утворюють єдиний безперервний кругообіг води в природі. Завдяки йому здійснюється постійний зв'язок гідросфери з іншими геосферами Землі. Найтісніше гідросфера пов'язана з атмосферою, звідки на поверхню Землі поступає вода у вигляді атмосферних опадів. Головним джерелом забезпечення атмосфери водяною парою є Світовий океан, з поверхні якого вода випаровується в атмосферу. Пов'язана гідросфера і з літосферою, на якій утворюються водойми, формуються льодовики тощо. Від характеру поверхні Землі залежить формування озер, боліт, напрям річок та швидкість їх течії. У свою чергу річки та тимчасові водотоки змінюють поверхню, утворюючі нові форми рельєфу. Нерозривно пов'язана гідросфера з біосферою. Живим організмам, крім поживних речовин, потрібні тепло і волога. Для багатьох рослин та живих істот вода є середовищем проживання. Рослини, особливо лісові, є не тільки споживачами вологи, а й важливими регуляторами річкового стоку, рівня підземних вод.

Світовий океан та його складові частини

Світовий океан — безперервний водний простір земної кулі поза сушею. Площа Світового океану — 361 млн км2.

Світовий океан умовно поділяють на чотири океани — Тихий, Атлантичний, Індійський та Північний Льодовитий. Найбільший та найглибший Тихий океан, другий за розмірами — Атлантичний, найбільш теплий та солоний — Індійський, найбільш мілководний і прісний — Північний Льодовитий. Деякі вчені окремо виділяють Південний океан — прилеглі до Антарктиди південні частини Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

До складу океанів входять моря, затоки, протоки.

Море — частина океану, відділена від нього суходолом або підвищенням дна. розрізняють внутрішні та окраїнні моря. Внутрішні моря (наприклад, Середземне, Чорне) — майже повністю оточені суходолом. Окраїнні (наприклад, Баренцове, Японське) — розташовані по окраїнах материків та відокремлені від океану островами, півостровами, нерівностями дна.

Затока — частина моря, океану, що глибоко вдається в суходіл і має вільний водообмін з ним. Найбільшими затоками світу є Бенґальська (2191 тис. км2), Мексиканська (1555 тис. км2), Велика Австралійська (1335 тис. км2).

Протока — порівняно вузький водний простір, що з'єднує океани, моря та інші водойми і розділяє ділянки суходолу. Найдовшою протокою світу є Мозамбіцька, що відокремлює острів Мадагаскар від Африки (довжина 1760 км), а найширшою протокою вважається протока Дрейка (мінімальна ширина — 820 км, максимальна — 1120 км) між Південною Америкою та Антарктидою. Невеликі затоки називають бухтами, а глибокі, довгі затоки з урвистими берегами — фіордами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити