Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Паливно-енергетичний комплекс. Металургія.

Металургійна промисловість

Металургія — сукупність галузей промисловості, що спеціалізуються на видобутку, збагаченні, переробці руд чорних і кольорових металів, виробництві чавуну, сталі, кольорових металів і сплавів, виробів з них, вторинній переробці металів. Металургія поділяється на чорну та кольорову.

Чорна металургія — складна галузь з різними за організацією і технологією виробництвами. Це — видобуток і збагачення залізної руди, спікання її в агломерат або котуни; виплавка чавуну, сталі, виробництво прокату; виробництво феросплавів, виплавка електросталі і сплавів, порошкова металургія; виробництво флюсових вапняків, вогнетривів, коксу.

Сировиною для чорної металургії є залізні, (марганцеві) руди. Як паливо використовується кокс — результат переробки коксівного вугілля. У технологічному процесі задіяні вода і вогнетривкі глини, природний газ, вапняки (флюси) та електроенергія. Чорна металургія є матеріаломісткою галуззю, що використовує близько 30% палива, 20% електроенергії, 95% манганової руди, що видобувається й виробляється в Україні.

Родовища залізної руди сконцентровані в Криворізькому, Керченському басейнах, Кременчуцькому, Білозерському районах; манганові руди видобувають у Нікопольському басейні.

Головні підприємства чорної металургії зосереджені в трьох районах: Донбасі (Макіївка, Донецьк, Алчевськ, Харцизьк, Краснодон, Єнакієве, Луганськ, Краматорськ та ін.), Придніпров'ї (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ), Приазов'ї (Маріуполь).

Кольорова металургія — галузь промисловості, що охоплює добування і збагачення руд кольорових металів, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів.

Продукція кольорової металургії широко використовується в точному машинобудуванні, літакобудуванні, електроніці, робототехніці та ін. В Україні за браком власної сировини вона розвинута недостатньо.


Виробництво основних видів продукції чорної металургії

Вид продукції

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Чавун, млн т

29,5

31,0

30,7

32,9

35,6

Сталь без напівфабрикатів, одержана безперервним литтям, млн т

28,9

28,9

27,9

27,9

29,0

Напівфабрикати, що одержані безперервним литтям, млн т

8,7

10,5

11,4

3,7

14,7

Прокат готовий чорних металів, млн т

22,5

23,2

22,7

22,4

24,5

Труби великого й малого діаметрів, профілі пустотілі з металів чорних, тис. т

2136

2127

2399

2761

280,3

Виробництво кольорових металів переважно енергоємне, тому підприємства розташовують поблизу джерел електроенергії. Так, виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджене в Запоріжжі і базується на дешевій енергії Дніпрогесу і привізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянтинівський цинковий завод і Артемівський завод з переробки кольорових металів.

Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хіміко-металургійний (виготовлення металевого магнію) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінати (збагачення руд титану).

На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем — сировина для виготовлення алюмінію).

Підприємства металургії є величезним стаціонарним джерелом забруднення атмосфери. Вони викидають до атмосфери оксиди азоту, сірчистий газ. Ґрунти забруднюються свинцем, цинком, хромом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити