Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

МАШИНОБУДУВАННЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Лісова і деревообробна промисловість

Лісова і деревообробна промисловість — сукупність галузей, що спеціалізуються на заготівлі і переробці деревини, виробництві меблів і напівфабрикатів, різних видів паперу, картону, штучного волокна, целюлози.

Усі ліси України становлять єдиний державний лісовий фонд загальною площею менше 10 млн га. Лісистість території складає 14,1%, що значно менше, ніж у розвинених країнах. Наприклад, у Франції цей показник складає близько 28%, у США — 32%.

Основні масиви лісів України зосереджені в Поліссі, Карпатських і Кримських горах. Тут представлені цінні породи дерев — дуб, бук, ясен, сосна, ялина. Україна не має великих лісових ресурсів, що є основою розвитку лісопромислового комплексу (сукупність галузей промисловості, що спеціалізується на заготівлі і переробці деревини). Потреби в деревині Україна задовольняє лише на 20% зі своїх ресурсів, решта імпортується.

Суттєво гальмує розвиток лісопромислового комплексу державна власність на лісові ресурси. У більшості розвинених країн світу переважає приватна власність (від 50 до 70% лісових ресурсів країни). Проблеми комплексу пов'язані також із нераціональним використанням відходів, що утворюються під час заготівлі деревини (у розвинених країнах — до 100%), погіршенням екологічної ситуації, тому що відходи деревини забруднюють навколишнє середовище.

У лісопромисловому комплексі України виділяють лісозаготівлю, деревообробку, лісохімічну і целюлозно-паперову промисловість.

Деревообробна промисловість розміщена досить рівномірно, хоча в сировинних районах концентрація цих підприємств є вищою. Основні центри: Рахів, Хуст, Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівненська і Волинська області. Підприємства деревообробної промисловості також концентруються у великих промислових і транспортних центрах і працюють на привізній сировині (Київ, Харків, Донецьк). Вони виготовляють меблі, пиломатеріали, будівельні деталі, фанеру, сірники тощо.

Найбільші лісопильні підприємства розташовані поблизу сировини — в Берегометі (Чернівецька обл.), Надвірній (Івано-Франківська обл.), Рахові (Закарпатська обл.), Овручі (Житомирська обл.).

Розміщення підприємств меблевої промисловості орієнтується на наявність кваліфікованої робочої сили, технічне оснащення і споживача. тому меблі виготовляють переважно у великих містах або поблизу них: Києві, Львові, Одесі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську.


Виробництво основних видів продукції лісової та деревообробної промисловості

Вид продукції

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Фанера клеєна, тис. м3

114

145

173

164

178

Плити

деревостружкові не оброблені, тис. м3 умов.

732

975

1150

1329

1641

Папір та картон для графічних робіт не крейдовані, тис. т

25,9

39,3

44,0

47,0

46,4

Папір побутового та санітарно- гігієнічного призначення, тис. т

93,4

107

111

112

122

Папір та картон спеціальні не крейдовані, тис. т

249

287

318

318

385

Вторинну сировину використовують картонні та паперові фабрики (наприклад, м. Зміїв, с. Рогань у Харківській обл.). Лісохімія базується на використанні відходів деревини, розвинена вона в основному в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській областях (до 35% виробленої в Україні продукції). Найбільші підприємства целюлозно-паперової промисловості розміщені в Києві, Рахові, Херсоні, Ізмаїлі.

Сьогодні виробництво паперу не задовольняє потреб України, тому папір імпортують з різних країн.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити