Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

МАШИНОБУДУВАННЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ЛІСОВА І ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура (сфера послуг) — сукупність галузей господарства, що обслуговують населення, надаючи різноманітні матеріальні та духовні послуги.

Від рівня розвитку соціальної інфраструктури залежить продуктивність праці, збільшення вільного часу, підвищення кваліфікації, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку населення. Галузі сфери послуг умовно поділяють на дві групи.

В умовах командної економіки фінансування сфери послуг здійснювалося за залишковим принципом, що зумовило виникнення багатьох проблем у суспільстві. Із переходом до ринкового господарювання відбувається ряд позитивних зрушень у розвитку цієї важливої галузі України.

Житлово-комунальне господарство задовольняє потреби населення у житлі та забезпечує належний стан приміщень. В Україні гострою залишається проблема нестачі житла. Краще забезпечені житлом жителі великих міст.

Ринкові форми господарювання сприяють не тільки активному будівництву, але й підвищенню якісного рівня життя.

Позитивні зрушення спостерігаються в галузях побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування і зв'язку, що також пояснюється переходом на ринкові відносини і масовою приватизацією. Збільшується кількість магазинів, кафе, ресторанів, підприємств, що

      Сфера послуг
Соціально-побутовий комплекс


Соціально-культурний комплекс
Готельне господарствоОсвіта, наука
Охорона здоров'я


Побутове обслуговування
Мистецтво


Торгівля і громадське харчування

Фізична культура
Спорт


Громадський транспорт


Інформаційне обслуговування


Зв'язок

Туризм і відпочинок


Інші


спеціалізуються на ремонті побутової техніки та надають різноманітні послуги.

До закладів освіти належать насамперед середні загальноосвітні денні, вечірні і заочні школи, середні спеціалізовані заклади, ВНЗ. Розвинена мережа гімназій і ліцеїв, у тому числі приватних. До мережі навчальних закладів належать також позашкільні: будинки школярів, станції юних натуралістів, техніків, дитячі спортивні школи тощо.

Заклади культури: бібліотеки, театри, музеї, кінотеатри тощо — сконцентровані переважно у великих містах — Києві, Львові, Харкові, Донецьку, Одесі, містах Автономної Республіки Крим.

У сфері охорони здоров'я, відпочинку і фізичної культури діють як державні, так і приватні заклади. Найбільша кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 000 населення в Києві й Автономній Республіці Крим. У Сумській, Чернігівській, Житомирській областях ці показники майже вдвічі нижчі.

Важливе місце у соціальній інфраструктурі посідає рекреаційне господарство — сукупність установ і закладів, що задовольняють потреби населення у лікуванні, оздоровленні та відпочинку населення. Рекреаційне господарство представлене санаторіями, курортами, пансіонатами, будинками і базами відпочинку тощо. Розвиток цієї сфери відбувається на основі використання рекреаційних ресурсів (морських, гірських районів, лісів, джерел мінеральних вод, лікувальних грязей тощо). Найбільше рекреаційних установ у Криму, Карпатах, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

На сьогодні сфера послуг в Україні має суттєві недоліки і потребує вдосконалення. Так, побутове обслуговування, заклади освіти, охорони здоров'я та культури ще не мають достатньої матеріальної бази. Необхідне створення нової сучасної мережі послуг як у великих містах, так і в інших населених пунктах України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити