Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. УКРАЇНА і СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільське господарство. Сільське господарство складається з рослинництва і тваринництва. За вартістю продукції рослинництво в Україні перевершує тваринництво.

Рослинництво включає вирощування зернових, технічних, кормових, овочевих, баштанних культур і картоплі, садівництво, виноградарство і квіткарство.

Провідні культури в землеробстві — зернові: озима і яра пшениця, жито, озимий і ярий ячмінь, кукурудза, овес, гречка, просо і рис.

Основна зернова культура України — озима пшениця. Основні райони вирощування — Лісостеп і північні райони Степу. Яра пшениця має нижчу врожайність у порівнянні з озимою, її посіви розміщені головним чином у степових районах України з більш суворими зимовими умовами, де практично відсутній постійний сніговий покрив.


Сільськогосподарські культури (валовий збір)


Технічні культури досить різноманітні: цукровий буряк, соняшник, льон-довгунець, хміль, тютюн. Провідна культура в Україні — цукровий буряк (найбільші площі — у Лісостепу, зокрема в Тернопільській, Вінницькій, Черкаській і Хмельницькій областях; є також посіви в південних районах Полісся і північних районах Степу).

Соняшник — основна олійна культура. За обсягом його вирощування Україна посідає одне з перших місць у світі; головні райони вирощування — Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька області.

Також вирощують: хміль — у Житомирській області, льон-довгунець — у Поліссі, тютюн і ефіроолійні культури — в Автономній республіці Крим.

Садівництво і виноградарство поширені в Лісостепу і Степу практично повсюдно. Найбільші плантації винограду розташовані в Криму і Закарпатті.

Україна характеризується високим ступенем освоєння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя припадає 60% його площі. Характерною рисою структури сільськогосподарських угідь України є загальна висока питома вага розораних земель (80%), а в Кіровоградській, Вінницькій і Тернопільській областях вона складає близько 90%. (Для порівняння: у США — 16,9%, у Франції — 32%.) Інші площі використовуються під багаторічні насадження (1,5%), сінокоси (3,1%) і пасовища (11,0%). На структуру сільськогосподарських угідь упливають природні, економічні і соціальні фактори. Так, найбільш розораними є землі лісостепової зони (85,4%), найменш — Полісся (68,9%), тут майже третину площі сільськогосподарських угідь займають природні кормові угіддя.

Тваринництво України традиційно спеціалізується на виробництві м'яса, м'ясопродуктів, молока, яєць та інших продуктів харчування. Головні галузі — скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, конярство (відроджується в Україні), кролівництво, рибальство, хутрове звірівництво, бджільництво. На структуру, розміщення, спеціалізацію тваринництва України істотний вплив справляє кормова база, різна в різних регіонах держави і залежна від ряду місцевих особливостей (кліматичних, земельних тощо).

Головна галузь тваринництва — скотарство. Основними продуктами скотарства є молоко, м'ясо і шкіра тварин. Скотарство розвинене повсюдно. Навколо великих міст, міських агломерацій, у приміських зонах Полісся, Лісостепу розміщуються господарства, що спеціалізуються на молочно-м'ясній продукції. М'ясо-молочне тваринництво переважає в Степу.

Свинарство — друга за значенням галузь тваринництва. Свинарство забезпечує населення продуктами харчування — м'ясом і жиром, а легку промисловість — шкірою, щетиною та ін. Воно менше залежить від кормової бази, тому зосереджене в густонаселених районах, де добре розвинуті овочівництво, є відходи харчової промисловості. Основними постачальниками продукції свинарства є Лісостеп і Степ.

Обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва

Рік

М'ясо всіх видів (у забійній вазі), тис. т

Молоко, млрд т

яйця, млн шт.

Вовна, млн т

1980

3500,0

21,1

14606,4

27,2

1985

3917,9

23,0

16644,9

28,7

1990

4357,8

24,5

16286,7

29,8

1995

2293,7

17,3

9403,5

13,9

2000

1662,8

12,7

8808,6

3,4

2006

1723,2

13,3

14234,6

3,3

2007

1911,7

12,3

14062,5

3,5

Вівчарству в Україні належить допоміжна роль. Інтенсивно вівчарство розвивається в Степу і на гірських пасовищах Карпат. Ця галузь спеціалізується на постачанні м'яса, вовни, овчини, жиру, овечого молока. У силу того що вівчарство є менш трудомісткою галуззю, воно розвивається в слабозаселених районах. Його розвитку в Україні приділяють мало уваги.

Птахівництво орієнтується на фуражне зерно, що переробляється на корм, розвивається в приміських зонах великих міст. Ця галузь спеціалізується на розведенні курей, індиків, качок, гусей, виробництві м'яса (бройлери), яєць, пера і пуху. Промислове птахівництво розвивається в усіх природно-економічних зонах. Великими виробниками пташиного м'яса і яєць є лісостепові і степові області. Перше місце в Україні належить Криму.

Тісний зв'язок сільського господарства з природно-кліматичними умовами зумовлює зональний характер його спеціалізації. Так, у територіальній структурі сільського господарства України виділяються три зональні аграрні комплекси (зони) — лісовий (поліський), лісостеповий, степовий та азональні — гірські регіони — Карпатський і Кримський та приміські території.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити