Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТРАНСПОРТ. УКРАЇНА і СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України. Після проголошення незалежності Україна безпосередньо увійшла до системи світового географічного поділу праці. Як і інші країни — республіки колишнього СРСР, до такої ролі Україна не була достатньою мірою підготовлена. Старі виробничі, економічні, політичні зв'язки з регіонами колишнього СРСР помітно скоротилися або ж були цілком зруйновані. У цій ситуації економіка України, яка була на стадії формування, виявилася «сама по собі» у світовому господарстві, з якісно новими умовами функціонування, зв'язками, інфраструктурою.

Перед нашою державою постало складне завдання: з одного боку, орієнтуватися на власний потенціал у формуванні нової економіки, а з іншого — визначити свою роль у світовому господарстві, налагодити нову систему економічних зв'язків.

Україна здійснює зовнішньоторговельні операції зі 187 країнами світу. Протягом останніх років зовнішній торговельний оборот збільшувався, у 2006 р. він склав понад 83 млрд дол. США (експорт — 38,3 млрд дол., імпорт — 45 млрд дол.). При цьому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі перевищило 6,6 млрд дол. Найбільше від'ємне сальдо Україна мала в торгівлі з Росією — 5,1 млрд дол, Туркменістаном — 3,3 млрд дол., Німеччиною — 2,9 млрд дол. і Китаєм — 1,7 млрд дол. Найбільше додатне сальдо відзначено в торговельних операціях з Єгиптом — 705 млн дол., Сірією — 570 млн дол., Молдовою — 548 млн дол., Саудівською Аравією — 532 млн дол., Індією — 482 млн дол., Віргінськими островами (Велика Британія) — 479 млн дол., Алжиром і Болгарією — по 465 млн дол. З регіонів світу від'ємне сальдо Україна має тільки з країнами СНД і європейськими державами. 2007 р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами склав 44,5 млрд дол. США, порівняно з 2006 р. він збільшився на 16%, імпорт досяг 54,0 млрд дол. США — збільшення на 20% . Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 9,6 млрд дол. Таким чином, спостерігається негативна тенденція: випереджальне збільшення імпортних постачань порівняно з експортом українських товарів.

Країни СНД (насамперед Росія) є головними торговельними партнерами України, на які припадає 32% експорту і 44% імпорту України. Зовнішньоторговельний оборот України з Росією перевищує 20 млрд дол. США. Питома вага цієї держави в українській зовнішній торгівлі складає більш ніж 25%, при цьому Україна має постійне і дуже значне (понад 5 млрд дол. США в 2006 р.) від'ємне сальдо. Головна причина — значні обсяги імпорту енергоносіїв; Україна купує багато паперу, машин і устаткування, деяких видів металів.

До країн ЄС експортується 26,9% українських товарів, що надходять на зовнішній ринок, а імпорт складає майже 33% (у 2004 р. відповідно 29,9% і 32,3%). Основу товарного імпорту складають механічне обладнання — 18,2%, електричні машини й устаткування — 11,8%, наземні транспортні засоби, крім залізничних, — 10,6%, полімерні матеріали, пластмаси — 7,1%, фармацевтична продукція — 6%, папір і картон — 4,8%.

Зростає роль у зовнішньоекономічних зв'язках України низки країн Східної Азії, у першу чергу Китаю. Ця країна купує український метал, добрива, продукти харчування, продає товари широкого вжитку, у тому числі електроніку, одяг, взуття.

Товарна структура експорту України свідчить про структурні диспропорції економіки. Домінуючими експортними позиціями залишаються продукція чорної металургії (42% від загального обсягу експорту у 2006 р.), продукція хімічної промисловості (8,8%, у тому числі добрива — 2,6%), машини та механізми (8,7%), нафта та продукти її переробки (6,7%), транспортні засоби та шляхове обладнання (5,4%), харчові продукти (3,6%), руда (2,4%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук (2,1%). Частка сировини та продукції низького ступеня переробки в структурі українського експорту почала зростати в 90-ті роки минулого сторіччя, зараз вона складає близько 80% обсягу вивозу товарів.

Основу товарної структури імпорту складають: механічне та електричне обладнання — 17,5%, транспортні засоби та шляхове обладнання — 11,4%, газ природний — 10,6%, нафта сира (включаючи газовий конденсат) — 9,8%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості — 8,6% (у тому числі фармацевтична продукція — 3,1%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук — 5,6%, харчові продукти — 3,7%, чорні метали — 3,3%, папір і картон — 2,3%. Для імпорту характерне переважання двох груп товарів — продукції машинобудування та енергоносіїв.

Україна ввійшла до ряду міждержавних економічних об'єднань, стала членом, у тому числі асоційованим, різних міжнародних структур.

Незалежна Україна проводить політику розширення партнерських відносин з державами світу й особливо із сусідами першого і другого порядків: країнами Чорноморського басейну (Україна є членом цього об'єднання країн), країнами Дунайського басейну; країнами Вишеградського «чотирикутника» (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща).

Найважливішого значення набуває інтеграція України в Європу. У цьому напрямку особливо важливим є підписання угод про партнерство і співробітництво між Україною і країнами — членами Європейського Союзу та військово-політичного блоку НАТО. 9 листопада 1995 року Україна стала членом ради Європи. Україна першою з постсоціалістичних держав зробила вирішальний крок у становленні договірно-правової основи співробітництва з ЄС.

У 1992 р. було прийнято рішення про прийом України до найбільш важливих світових фінансово-кредитних організацій — Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

У 2008 році Україну було прийнято до Світової організації торгівлі (СОТ). Це стало важливим кроком інтеграції нашої країни до світового господарства.

Україна має реальні можливості для подальшого плідного розвитку зовнішніх економічних зв'язків. Україна входить до першої десятки країн світу за виробництвом окремих видів продукції, наприклад: видобутком залізної, марганцевої руди й вугілля; виробництвом сталі, сульфатної кислоти, мінеральних добрив, цементу; вирощуванням цукрового буряку, соняшнику й картоплі. За виробництвом соняшникової олії Україна посідає перше місце.

У ході перетворення економічної системи в Україні з'являються нові форми зовнішньоекономічних зв'язків.

У цілому найбільш перспективним напрямком зовнішньоекономічної діяльності України є її співробітництво з країнами ЄС, а також набуття партнерських відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном тощо. До перспективних належать повномасштабні зв'язки з економічно розвинутими країнами — США, Японією, Канадою, Китаєм.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити