Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Територіальний поділ України

Районування — це багатоцільовий процес поділу території на відносно самостійні частини за провідною ознакою або сукупністю ознак.

Під економічним районуванням розуміється процес поділу території на відносно самостійні частини щодо спеціалізації.

Економічні райони формуються під впливом таких чинників: виробничі відносини, економіко-географічне положення, територіальний поділ праці, природні умови і ресурси, населення й трудові ресурси, історична й матеріально-технічна база та адміністративно-територіальний поділ. На території України виділяють дев'ять економічних районів: Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити