Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.

ГІДРОСФЕРА

Води суходолу.

До вод суходолу відносяться річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічна мерзлота, штучні водойми.

Річка — це природний водний потік, що рухається в руслі — заглибленні, створеному його рухом.

Початок річки називається витоком. Витоком можуть бути джерело, льодовик, озеро або болото. Місце впадіння річки в море, озеро чи інші річки називається гирлом. Річка з притоками утворює річкову систему. Назва річковій системі надається за головною річкою, наприклад: система Дніпра, Волги, Дунаю. На своєму шляху річка за допомогою приток збирає атмосферні опади з певної території, яку називають водозбірним басейном. Найбільший водозбірний басейн має Амазонка — 7180 тис. км2, що майже дорівнює площі такого материка, як Австралія. Сусідні водозбірні басейни відділені природною межею — вододілом. Вододілами зазвичай є гори або підвищення рельєфу. Річки живляться поверхневими (дощовими, талими сніговими або льодовиковими водами) та підземними водами. Залежно від того, яке джерело живлення переважає, розрізняють типи живлення річок: дощове, снігове, льодовикове та підземне. Річка може отримувати живлення й з кількох джерел одночасно, тоді такий тип живлення називають змішаним.

Від того, який спосіб живлення переважає, значною мірою залежить режим річок — закономірні зміни рівня й витрат води. Повінь — тривалий підйом рівня води в річці, викликаний основним джерелом живлення. На більшості річок України повінь відбувається навесні під час танення снігового покриву. Після випадання сильних дощів або під час відлиг на річках о будь-якій порі року може статися паводок — раптове короткочасне підвищення рівня води. Період низького рівня води в річці називають меженню.

Особливості характеру річок та напрямок течії залежать від рельєфу місцевості, якою вона протікає. За характером течії розрізняють гірські та рівнинні річки. Гірські річки відрізняються значним падінням (перевищенням висот між витоком та гирлом), похилом (відношенням падіння до загальної довжини річки) та швидкістю течії. Рівнинні річки спокійні, з повільною течією, що робить їх зручними для судноплавства. У рівнинних річок похил незначний — не більш 0,2 м на 1 км русла.

Важливими характеристиками річок є показники витрати води та річкового стоку. Витрата води — об'єм води, що протікає через поперечний переріз річки за одиницю часу (м3/с). Річковий стік — кількість води, що протікає в руслі за певний період часу. Річковий стік дорівнює витраті води в річці, помноженій на час, за який він визначається. Найбільший річковий стік в Амазонки. Щосекунди вона виносить в Атлантичний океан понад 120 тис. м3 води.

Річки, що течуть по поверхні Землі, — руйнують гірські породи, переносять продукти руйнування та відкладають їх. Руйнівна робота річок називається річковою ерозією.

Озеро — водойма, яка утворилася в природному заглибленні суходолу — озерній улоговині.

Озера належать до водойм з уповільненим стоком або безстічних. Від моря озеро відрізняється відсутністю зв'язку з океаном. Озера займають близько 2,1 млн км2 (майже 1,4% (за іншими джерелами — 1,8%) площі суходолу). За походженням озерної улоговини виділяють наступні види озер.

✵ тектонічні (утворюються в розломах і прогинах земної кори: Байкал, Танганьїка, Великі озера);

✵ реліктові (залишки давнього моря: Каспійське, Аральське, Чад, Ейр, Велике Солоне озеро);

✵ заплавні (утворюються в старицях і притерасових зниженнях заплав, мають невеликі розміри);

✵ лиманні (утворюються в разі затоплення морем долин рівнинних річок у результаті опускання прибережних частин суходолу: Сасик (Кундук);

✵ залишкові (це колишні морські затоки, що відокремилися внаслідок підняття узбережжя, часто солоні: Марокайбо);

✵ карстові (утворюються в результаті карстових процесів у вапняках, крейдових та солевих відкладах: Шацькі озера);

✵ льодовикові (утворюються в результаті роботи льодовиків: Ладозьке, Онезьке, Вінніпег);

✵ загатні (утворюються, коли невелика притока відокремлюється від головної річки відкладами: Синевир, Тана);

✵ вулканічні (утворюються в кратерах згаслих вулканів: озера Камчатки, Ісландії).

Провідним фактором розподілу озер є клімат, тому їх поширення має зональний характер. В областях вологого клімату озер багато, вони повноводні та прісні. В посушливих районах озера мілководні, солоні, часто пересихають.

Найбільшим озером світу за площею водної поверхні є Каспійське море (376 тис. км2), а найглибшим — озеро Байкал (1620 м). Найбільше за площею озеро України — Сасик (204, 8 км2), розташоване на узбережжі Чорного моря.

Болото — надмірно зволожена ділянка суходолу зі специфічною вологолюбною рослинністю та шаром торфу не менш ніж 30 см.

Болота займають близько 2% від загальної площі поверхні Землі. Болота виникають у результаті перезволоження ґрунту та заростання водойм. Заболочуванню сприяють плаский рельєф, неглибоке розташування підземних вод та їх підйом в результаті будівництва гребель і надмірного зрошування. Залежно від умов живлення виділяють низинні, верхові та перехідні болота. Верхові болота живляться атмосферними опадами, звичайно розташовані на вододілах. Низинні болота виникають у місцях виходу на поверхню або близького залягання підземних вод. Перехідні болота поєднують два типи живлення.

Найпоширенішими є болота в тундровій та лісовій зонах. У межах України найбільше боліт на Поліссі, у долинах степових річок та в Карпатах. Болотам належить важлива роль у природі. Вони зволожують повітря навколишньої території, регулюють стік поверхневих вод, є місцем поширення багатьох видів тварин та рослин. У болотах накопичується торф, який використовують як паливо, добриво та хімічну сировину. Після осушення болотні ґрунти мають високу родючість.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити