Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Північно-Східний економічний район. Північно-Східний економічний район розташований на північному сході України. Включає території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Район займає вигідне економіко-географічне положення: розташований поблизу потужних вугільно-металургійних баз Донбасу і Придніпров'я, має можливість економічного співробітництва з Росією.

Природні умови сприятливі для розвитку господарства. Рельєф рівнинний: Придніпровська низовина, Полтавська рівнина, на північному сході — відроги Середньоросійської височини. Клімат помірно континентальний з жарким літом та помірно холодною зимою. Більша частина території

багата на родючі ґрунти — типові чорноземи, у Сумській області — сірі лісові та дерново-підзолисті ґрунти.

Територія району багата на корисні копалини: паливні (природний газ та нафта), залізні руди, будівельна сировина.

Провідною галуззю економіки району є промисловість. Найрозвиненішими є машинобудування і металообробка. також добре розвинені паливна промисловість, електроенергетика, легка і харчова галузі, хімічна, нафтохімічна, промисловість будівельних матеріалів.

Машинобудування спеціалізується на виробництві устаткування для енергетики, вугільної та залізорудної промисловості, чорної металургії, транспортних засобів, сільськогосподарських машин, приладів тощо. Найбільшим центром машинобудування є Харків. Тут розташовані підприємства літакобудування, енергетичного машинобудування, локомотиво-, тракторо- й верстатобудування, електроніки, виробництва приладів та інструментів.

У Полтаві й Конотопі розташоване електротехнічне машинобудування; в Кременчуку — виробництво будівельно-шляхових машин і вантажних автомобілів; у Сумах — електронних мікроскопів; в Лубнах, Сумах та Чугуєві — верстатобудування.

Паливна промисловість базується як на місцевій сировині (нафті та природному газі), так і на привозному вугіллі Донбасу, імпортних нафті і газі. В електроенергетиці переважають теплові електростанції. Найбільша з них — Зміївська у Харківській області.

Хімічна промисловість виробляє мінеральні добрива, пластмаси, хімічні реактиви, кіно- і фотоматеріали, лаки, фарби, лікарські препарати. Найбільшими центрами є Харків, Кременчук, Суми, Шостка, Лубни, Мерефа.

Досить потужною галуззю району є будівельна індустрія. Вона виробляє цемент, збірні залізобетонні вироби, стінові матеріали, черепицю, будівельну кераміку, фаянс тощо. Цементна промисловість розвинута в Балаклії (Харківська область). Залізобетонні конструкції виробляють

у Кременчуку, вироби зі скла — у Полтаві і Мерефі (Харківська область).

Північно-Східний район має розвинене сільське господарство. Рослинництво розвинуте краще, ніж тваринництво. Господарства в основному спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, соняшнику. Серед зернових культур виділяється озима пшениця. картоплю й овочі вирощують скрізь, найбільше — поблизу великих міст. Тваринництво в цілому має молочно-м'ясний напрям. На південному сході розвинуте вівчарство.

Маючи потужну базу, харчова промисловість району за обсягом виробництва поступається лише машинобудуванню. Великі цукрові заводи працюють у Сумах, Лохвиці, Куп'янську. Підприємства маслосироробної промисловості розміщені в районі досить рівномірно.

У районі розвинуті всі види транспорту, за виключенням морського. Провідне місце належить залізничному транспорту (у Харківській області — автомобільному).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити