Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Карпатський економічний район. Карпатський економічний район розташований на заході країни, межує з п'ятьма державами Європи. Охоплює територію Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей.

За природними умовами це досить своєрідна територія. Клімат району вологий, забезпеченість теплом менша, ніж в інших частинах України. Ґрунти різноманітні: сірі, світло-сірі, дерново-підзолисті, чорноземні, дернові, лучні — на рівнинах; бурі лісові і гірсько-лучні — в горах. Це один з найбільш водозабезпечених районів України, він має найбагатші лісові ресурси в країні. Дуже сприятливі умови для розвитку рекреаційно-туристського господарства.

Належність до Карпатської складчастої системи і прилеглих до неї западин зумовлює досить складний, часом несприятливий для освоєння території рельєф, а також відносну різноманітність родовищ корисних копалин. З паливних ресурсів тут залягають нафта, горючі гази, кам'яне і буре вугілля, торф і сланці. Рудні корисні копалини представлені поліметалічними та ртутними рудами,

алюмінієвою сировиною. Територія району багата на нерудну сировину.

Промисловість — провідна галузь господарського комплексу району. Галузі спеціалізації: машинобудування, харчова, лісова і деревообробна, хімічна промисловість та промисловість будівельних матеріалів.

Машинобудування має своєрідну спеціалізацію і територіальну організацію. Переважає не металомістке і трудомістке машинобудування, що орієнтується на кваліфіковані кадри. Основними центрами є обласні і великі міста: Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Дрогобич, Коломия, Мукачеве. Провідними галузями є автомобільна промисловість (виробництво автобусів, автомобільних кранів, автонавантажувачів), приладобудування, конвеєробудування, електротехнічна, радіотехнічна (телевізори) промисловість, інструментальна, виробництво верстатів і сільськогосподарських машин.

У хімічній промисловості розвинуті гірничохімічна (видобуток кам'яної та калійної солі, сірки), основна хімія (виробництво калійних добрив у Калуші та Стебнику), сірчаної кислоти у Новому Роздолі, нафтопереробна (Дрогобич, Львів).

Паливна промисловість району представлена газовою, нафтовою, вугільною і торфовою галузями. Газова та нафтова промисловість розвивається на основі родовищ Львівської та Івано-Франківської областей. У районі зростає значення вугільної промисловості. Більша частина запасів вугілля Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну зосереджена у Львівській області.

Карпатський лісовиробничий комплекс уключає лісозаготівельну, деревообробну, целюлозно-паперову та лісохімічну галузі. Основними центрами деревообробної промисловості є Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Мукачеве, Берегове, Свалява, Дрогобич, Стрий. Центрами целюлозно-паперової промисловості є Жидачів, Рахів, Львів, Коломия. Центрами лісохімії — Великий Бичків, Свалява, Перечин, Вигода.

Промисловість будівельних матеріалів базується на потужній місцевій сировинній базі. У районі поширене виробництво цементу (Миколаїв), стінових матеріалів (Чернівці, Коломия); скляна промисловість розвинута у Львові та Стрию.

Різноманітні природні умови зумовлюють певну спеціалізацію сільського господарства. У лісостеповій зоні розвинуті молочно-м'ясне скотарство і свинарство. Тут вирощують цукрові буряки, льон, зерно. У гірських районах переважають молочно-м'ясне скотарство, вівчарство, а також картоплярство і льонарство. Сільськогосподарська спеціалізація Закарпаття — виноградарство, садівництво, тютюнництво, молочно-м'ясне скотарство і вівчарство.

На базі цих галузей сільського господарства сформувалися м'ясна, цукрова, молочна, маслосироробна, борошномельно-круп'яна, хлібопекарська, кондитерська, виноробна, плодоовочева та інші виробництва харчової промисловості.

Карпатський район має густу мережу залізничних та автомобільних шляхів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити