Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 4

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ТЕРИТОРИАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України

Глобальні проблеми мають планетарний характер, загрожують усьому людству, потребують невідкладного розв'язання і вимагають спільних дій народів світу. Гострота цих проблем у різних країнах неоднакова.

Розгляньмо, як глобальні проблеми проявляються на території України.

Проблема війни і миру вкрай загострилася внаслідок різкого зростання потужності зброї, насамперед ядерної. Подальша гонка озброєнь ставить під загрозу існування життя на Землі. У зв'язку з цим дуже важливим є крок, зроблений Україною з моменту проголошення незалежності,— відмова в односторонньому порядку від розміщення атомної зброї на своїй території. Тепер Україна належить до без'ядерних держав світу.

Актуальною для України є енергосировинна проблема. Життєдіяльність країни залежить від імпорту нафти і природного газу загалом на 43%.

Подорожчання цін на енергоносії призвело до подорожчання товарів та послуг, у тому числі комунальних і транспортних.

Демографічна проблема (криза) загострилася в Україні в останнє десятиліття. Для країни характерна інтенсивна депопуляція (близько 240 тис. чоловік на рік), тобто відбувається вимирання населення країни. Відсутнє просте заміщення поколінь (смертність майже удвічі перевищує народжуваність); спостерігається погіршення стану здоров'я населення. Середня тривалість життя в Україні у 2006 р. становила 65 років: 58 — чоловіки, 71 — жінки. Має місце процес старіння нації (частка осіб старше 65 років на початок 2008 р. становила 16,2%).

Екологічна криза вибухнула на планеті услід за енергосировинною і викликала глобальні проблеми забруднення повітря, Світового океану, поверхневих вод, ґрунтів тощо.

В Україні екологічні проблеми є найбільш загостреними, тому що для країни характерні: а) високий рівень концентрації виробництва; б) застарілі технології переробки сировини; в) наслідки аварії на ЧАЕС; г) тривалий період експлуатації мінерально-сировинних ресурсів.

Основними джерелами забруднення природного середовища в Україні є хімічна, металургійна, гірничодобувна галузі промисловості, атомні і теплові електростанції, цукрові заводи, автотранспорт, сільськогосподарське виробництво з надмірним використанням мінеральних добрив, пестицидів, водномеліоративні системи тощо. Екологічний стан окремих територій відображає господарську спеціалізацію районів. Виділяється особлива територія — тридцятикілометрова зона Чорнобильської АЕС, де порушення природного комплексу викликане радіоактивним забрудненням.

На території України наочно представлене «спільне» забруднення вод і повітря. Шкідливі викиди в атмосферу із країн Західної і Центральної Європи з повітряними потоками переносяться до Західної України, а забруднене повітря зі східної частини України — до Росії. Транскордонне перенесення забруднюючих речовин постійними водотоками згубно впливає на стан навколишнього середовища України. Наприклад: Румунія є «експортером» сполук: фосфатів, мангану, нафтопродуктів, цинку, фенолів; значна частина забруднення хромом надходить з дніпровською водою з Білорусі. Таким чином, екологічні проблеми України перекликаються з аналогічними проблемами сусідніх держав і Європи загалом.

Глобальні проблеми людства незалежно від міри їх гостроти в тій чи іншій країні вимагають невідкладних заходів, що передбачають широку міжнародну співпрацю і координацію зусиль у сферах політики, економіки, науки тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити