Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Предмет соціально-економічної географії світу. Історико-географічні регіони

Соціально-економічна географія світу вивчає закономірності розвитку та розміщення населення і господарств у світі, окремих регіонах та країнах.

Об'єктом соціально-економічної географії вважається людське суспільство в цілому чи окремі його частини — населення, господарство, соціальна сфера тощо. Предметом вивчення економічної і соціальної географії світу є закономірності розвитку населення і господарства.

У сучасному світі існує понад 200 країн, кожна з яких є індивідуальною й неповторною. Для зручності вивчення за низкою спільних ознак виділяють історико-географічні регіони. Об'єднують країни у певні історико-географічні регіони за наступними критеріями:

1) історія розвитку регіону (освоєння і заселення земель тощо);

2) етнічні процеси;

3) господарські зв'язки регіону;

4)транспорт;

5) природні умови (рельєф, клімат, ґрунти тощо). Важливою ознакою єдності регіону є наявність внутрішнього ринку: його відсутність свідчить про роз'єднаність країн, що входять до складу регіону.

До основних історико-географічних регіонів світу відносять: Європу, Азію, Англо-Америку, Латинську Америку, Африку, Австралію та Океанію. Багато історико-географічних регіонів відрізняються складною внутрішньою структурою, тобто в їхніх межах виділяють дрібніші одиниці субрегіони. Наприклад, у межах Азії виділяють такі субрегіони: Центральна Азія, Південно-Східна Азія, Південно-Західна Азія, Закавказзя, Південна Азія, Північна Азія, Східна Азія, — кожний з яких відрізняється спільністю певного набору ознак.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити