Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Політична карта світу. Політична карта світу — це модель, що відображає просторову політичну організацію суспільства. Політична карта відображає поділ світу на держави, володіння і території. Політична карта є предметом вивчення політичної географії.

Основними одиницями політичної карти світу є держава, країна, територія.

Держава — це суверенне політичне утворення, яке здійснює свої владні повноваження на певній території через діяльність особливої системи органів і організацій — державного механізму.

Країна — територія з визначеними кордонами, заселена певним народом, яка в політико-географічному аспекті може мати державний суверенітет або бути залежною.

Територія — це частина земної поверхні, що має певні просторові межі та географічне положення.

Держави за формою правління (організації державної влади) поділяють на республіки й монархії. Республіка — це форма правління, за якої глава держави (наприклад, президент) обирається населенням або спеціальною виборчою колегією. Законодавча влада в республіці належить виборному представницькому органу (парламенту). Більшість сучасних держав є республіками.

Монархія — це форма правління, за якої верховна державна влада належить монарху (королю, князю, шаху, еміру) та передається спадково. Якщо влада монарха не обмежена, монархія називається абсолютною (Оман, Бутан, Свазіленд), якщо обмежена — конституційною (більшість сучасних монархій: Велика Британія, Японія, Швеція та ін.). У конституційних монархіях законодавча влада належить парламенту, виконавча — уряду, тобто здійснюється принцип «монарх царює, але не править». Якщо монарх одночасно є главою церкви, то форма правління в державі називається теократичною монархію (Ватикан, Бруней).

За формою територіального устрою країни поділяють на унітарні та федеративні.

Унітарним називається суцільне державне утворення, що складається з адміністративно-територіальних одиниць, які підпорядковуються центральним органам влади і не мають ознак суверенітету. Законодавча і виконавча влада в унітарних державах єдина (Франція, Україна, Ізраїль).

Федеративною називається держава, що складається з федеральних одиниць — штатів, земель тощо. У федерації діють єдина конституція, єдині федеральні органи державної влади, установлюються єдине громадянство, єдина валюта тощо. При цьому федеральні одиниці, як правило, мають власну конституцію, законодавчі, виконавчі і судові органи (Німеччина, США, Індія). Федерація може мати тимчасовий характер, якщо вона створюється з метою досягнення спільних інтересів федеральних одиниць. Це об'єднання називається конфедерацією (наприклад, Швейцарія з 1291 р. до 1818 р.).

Отже, на сучасній політичній карті світу нараховується 260 країн і залежних територій, 198 з яких є державами.

Політична карта перебуває у стані безперервного руху і розвитку. У розвитку політичної карти виділяють певні періоди та етапи.

Давній період: від виникнення перших форм державності до падіння Римської імперії в V ст. н. е. Давній період характеризується виникненням, розквітом і згасанням рабовласницької суспільно-економічної формації, яка була основою таких великих держав давнини, як Єгипет, Вавилон, Карфаген, Кріт, Греція та Рим.

Середньовічний період: V-XV ст., епоха феодалізму. Політичні функції держави ускладнюються і стають більш різноманітними, формується внутрішній ринок, який сприяє подоланню відособлення окремих регіонів. Постає потреба у відкритті й освоєнні нових земель, оскільки територія Європи вже досить чітко поділена і з політичної, і з торгової точок зору. Головну роль протягом цього періоду відігравали Візантійська імперія, Арабський халіфат, Монгольська та Германська імперії.

Новий період: кінець XV ст. — Перша світова війна (1914-1918). Епоха Великих географічних відкриттів і розвиток капіталістичних відносин поклали початок колоніальному поділу світу. Першими метрополіями стали Іспанія і Португалія, потім — Англія, Франція, Нідерланди, Німеччина, в XIX ст. — США. Колоніальний поділ світу на межі ХІХ-ХХ ст. йшов надшвидкими темпами: менш ніж за чверть століття — з 1876 р. до 1900 р.— європейські країни збільшили свої колонії в Африці з 10 до 90% території материка. На початку минулого століття на планеті практично не залишилося «нічиїх» територій.

Новітній період: із закінчення Першої світової війни до теперішнього часу. Різноманіття і гігантський масштаб подій, що відбувалися у світі, зумовили виділення всередині цього періоду кількох етапів:

1-й: 1917 р. (Жовтнева революція) — 1939 р. (початок Другої світової війни). Розпад Османської, Російської і Австро-Угорської імперій, унаслідок чого на політичній карті світу з'явилися нові суверенні держави — Австрія, Чехословаччина, Угорщина, Польща, Фінляндія, Королівство сербів, хорватів, словенців і перші у світі соціалістичні держави — СРСР, потім Монголія. За результатами Першої світової війни змінилися кордони держав, що існували, і колоніальних володінь: німецькі колонії були перерозподілені між Великою Британією, Францією, Бельгією і Японією. Почалися визвольні рухи в колоніальних країнах і формування соціалістичного табору.

2-й: 1945 р. (закінчення Другої світової війни) — кінець 1980-х рр. До 1959 р. поповнився світовий соціалістичний табір: НДР, Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина, Болгарія, Югославія, Албанія, Китай, Північна Корея. У 60-70-ті рр. політичну незалежність отримали близько 100 колишніх колоній в Азії, Африці і Латинській Америці.

3-й: з кінця 1980-х рр. до нашого часу. Крах світової соціалістичної системи (соціалістичний устрій досі певною мірою зберігають Китай, Північна Корея, В'єтнам, Куба, Лаос). Возз'єднання НДР і ФРН, об'єднання ЄАР і НДРЄ. Розпад СРСР, поділ Чехословаччини на Чехію і Словаччину, Ефіопії — на Ефіопію і Еритрею, Югославії — на шість держав (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Словенія, Сербія, Чорногорія). На цьому етапі на політичній карті світу з'явилися нові незалежні держави, у тому числі й Україна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити