Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Типологія країн світу

Різноманіття країн сучасного світу вимагає їх типології — виділення окремих типів країн шляхом виявлення їх подібностей та відмінностей.

Типологія країн може бути різною, залежно від того, які ознаки взяти за основу. Існує типологія за ступенем розвитку суспільства, коли виділяються доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні країни. Країни світу також розрізняють за способом ведення економіки: країни з ринковою економікою, з перехідною економікою та плановою централізованою економікою.

Згідно з класифікацією ООН країни світу об'єднуються у такі типи: розвинені країни; країни, що розвиваються; залежні території. В українській соціально-економічній географії типології різних авторів дещо відрізняються одна від одної. Але всі вони побудовані на основі аналізу низки показників, серед яких обсяг і структура ВВП, структура зайнятості населення, рівень урбанізації та освіти тощо.

За узагальненою типологією виділяють такі типи:

✵ економічно розвинені країни з багатогалузевою структурою економіки, високим рівнем розвитку промисловості, сільського господарства, величезними фінансовими ресурсами (США, Канада, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Японія та ін.);

✵ середньо-розвинені країни зі сформованими ринковими відносинами, які фінансово та технологічно залежні від економічно розвинених країн (Іспанія, Португалія та ін.);

✵ постсоціалістичні країни перехідної економіки — колишні республіки СРСР та постсоціалістичні країни Європи, які в спадок від радянських часів отримали індустріальний тип господарства. Економічна політика в цих країнах спрямована на реформування економіки. Окремі країни (Польща, Словаччина, Чехія, країни Балтії тощо) досягли значних успіхів на шляху ринкових перетворень;

✵ країни планової економіки (соціалістичні). До цієї групи належать КНР, КНДР, В'єтнам, Куба. Високими темпами розвивається Китай, де будують ринкову економіку, одночасно зберігаючи соціалістичний устрій. Інші країни мають невисокий рівень соціально-економічного розвитку;

✵ країни, що розвиваються, характеризуються багатоукладною структурою економіки, її аграрно-сировинною спрямованістю (країни Африки, Латинської Америки, Азії). У більшості країн є великі природні та людські ресурси, однак колоніальне минуле позначилося на економічному, політичному і соціальному розвитку — зберігається їх залежне положення від економічно розвинених.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити