Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 1

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ.

ГІДРОСФЕРА

Підземні води

Підземними називають усі води, які залягають у верхніх шарах земної кори в рідкому, твердому та газоподібному стані. На підземні води припадає близько 23% усієї прісної води на Землі.

Більша частина підземних вод утворюється в результаті просочування в глибину Землі атмосферних опадів або конденсації водяної пари безпосередньо в ґрунті.

Гірські породи, що складають земну кору мають різну водопроникність. Деякі легко пропускають воду (наприклад, пісок, гравій), тому їх називають водопроникними. Інші (наприклад, глина, граніт) затримують воду і назуваються водотривкими. На водотривких шарах вода затримується, заповнює пустоти та тріщини водопроникного шару гірських порід та утворює водоносний горизонт. За умовами залягання підземні води поділяють на верховодку, ґрунтові води та міжпластові. Верховодка — це найближчі до поверхні сезонні підземні води. Вони залягають на невеликих прошарках водотривких порід, залежать від атмосферних опадів і тому мають тимчасове існування. Ґрунтові води залягають на першому від поверхні водотривкому шарі. Міжпластові води знаходяться між двома водотривкими шарами гірських порід. Вони бувають напірними (артезіанськими) і не напірними. За хімічним складом підземні воду бувають прісними та мінералізованими. За температурним режимом розрізняють холодні (до 20 °С), теплі (20-37 °С) та гарячі (понад 37 °С) підземні води. Природний вихід підземних вод на земну поверхню називають джерелом. Як правило, джерела утворюються на схилах ярів, балок, річкових долин.

Термальні води — теплі та гарячі підземні води, що виходять на земну поверхню.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити