Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Міжнародні організації. В сучасному світі основними організаторами спілкування держав є міжнародні організації.

Міжнародна організація — неурядове об'єднання держав або національних товариств, які діють для досягнення певних спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо).

Із середини ХХ ст. чітко простежується диференціація міжнародних організацій за функціональними особливостями та територіальними масштабами. Розрізняють загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський парламент, Співдружність Незалежних Держав та ін.), військово-політичні (НАТО, Ташкентський пакт), економічні (Світова організація торгівлі, Організація економічного співробітництва і розвитку), валютно-фінансові (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк), інші спеціальні організації.

Населення світу

Кількість, густота, відтворення. Зараз на планеті мешкає понад 6,6 млрд чол., а 40 000 років тому, на думку вчених, все населення Землі становило 1 млн чол. Демографічні процеси давнини настільки відрізнялися від сучасних, що в демографічній історії виділяють два періоди:

1-й: відповідав аграрній цивілізації і закінчився в XVII ст., приріст населення, дуже низький; 2-й: з XVII ст. до нашого часу. Населення Землі зростає неможливими раніше темпами. Доцільною ілюстрацією можуть бути такі факти: в 1900 р. населення становило 1,6 млрд чол., в 1960 р.— вже 3 млрд, а в 1999 р.— 6 млрд.

Найбільш високими темпами — 20% на рік — населення Землі збільшувалося у 1960-ті рр., внаслідок чого виникло поняття «демографічний вибух» — різке зростання кількості населення. Але оскільки можливості виробництва всього необхідного для життя населення зростають повільніше, ніж його кількість, виникла демографічна проблема. розв'язання цієї проблеми насамперед передбачає проведення відповідної демографічної політики — соціальних, економічних, юридичних та інших заходів, спрямованих на зміну процесу відтворення населення.

Відтворення — сукупність процесів народжуваності і смертності, співвідношення яких визначає величину природного приросту.

Природний приріст — це перевищення народжених над померлими за певний період (як правило, обчислюється в проміле за рік).

Розрізняють два типи відтворення населення.

1-й тип: низька народжуваність і різке зменшення смертності призводять до повільних темпів приросту населення (до 12 чоловік на 1000 жителів) і його «старіння».

Цей тип відтворення, властивий розвиненим державам і країнам Східної Європи, називають «демографічною зимою».

2-й тип: висока народжуваність і смертність, що призводять до прискорення темпів зростання населення (природний приріст понад 12 чоловік на 1000 жителів). Цей тип відтворення, властивий країнам Азії, Африки, Латинської Америки, часто називають «демографічною весною».

Статевовіковий склад населення. У залежності від типу відтворення перебуває вікова структура населення. У країнах з першим типом частка молоді незначна, а частка людей похилого віку постійно збільшується — відбувається процес старіння нації. Другий тип, навпаки, характеризується значною кількістю молодих людей. Вікова структура населення пов'язана також з показниками тривалості життя. За даними ООН, у 2005 р. середня тривалість життя складала 63,9 років для чоловіків та 68,1 року у жінок. У розвинених країнах ці показники становлять 71,9 року та 79,3 року відповідно. Найдовше живуть люди у Японії (81,4 року). У країнах, що розвиваються, чоловіки живуть у середньому 62,5 року, а жінки — 65,7 року. Найменша тривалість життя в Ботсвані (36 років), Сьєрра-Леоне (40,5 року). Відмінності у статевому складі не настільки значні. Загалом в світі переважають чоловіки: на 100 жінок припадає приблизно 102 чоловіки. Особливості статевовікового складу населення відображають статевовікові піраміди.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити