Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Розміщення та розселення населення. Населення на Землі розміщене нерівномірно. Розміщення населення Землі визначається такими чинниками, як природні умови існування, ступінь розвитку виробництва, місце його зосередження і тип відтворення населення. Однією з

характеристик розміщення населення є густота. Окремі регіони Землі відрізняються найвищою густотою населення:

1) східно-азіатський (частини Китаю, Японії, Кореї) — густота населення 200-400 чол/км2;

2) південноазіатський (частини Індії, Банґладешу, Шрі-Ланки, Пакистану) — 300-800 чол/км2;

3) європейський — понад 100 чол/км2;

4) південно-східно-азіатський (частини Індонезії, Таїланду, Філіппін та ін. — 400-500 чол/км2.

Процес розподілу й перерозподілу населення та форми його територіальної організації називають розселенням. У залежності від місця розселення населення Землі поділяється на міське і сільське. Міське населення в сучасному світі складає трохи більше половини від загальної кількості, і його частка продовжує збільшуватися. Зростання частки міського населення зумовлене багатьма чинниками, серед яких і відтік людей із сільської місцевості до міст, і перетворення на міста сільських поселень тощо.

Процес збільшення частки міського населення (на думку деяких учених, він розпочався одночасно з виникненням міст) називається урбанізацією і є однією зі складових процесу розселення. Урбанізацію можна визначити і як світовий історичний процес підвищення значення міст у житті суспільства, поступове перетворення суспільства на міське за характером праці, образом життя, культури, що пов'язано з розвитком цивілізації і особливо — розвитком науково-технічного прогресу.

Урбанізація може мати різні форми. Так, виділяють тенденцію до субурбанізації (підвищення ролі передмість, які «відтягають» на себе частину населення і функцій міст) і псевдоурбанізації (зростання населення міст відбувається за рахунок не контрольованого притоку безробітних, що створює соціально-економічні проблеми).

За функціями, що виконуються, розрізняють міста адміністративні, транспортні, торгові, промислові, культурні, курортні тощо.

ХХ ст. часто називають століттям урбанізації, оскільки вона зростала небувалими темпами. Найбільш урбанізованими країнами світу є Велика Британія, Німеччина, Швеція, Ісландія, Австралія, Ізраїль, Кувейт, Японія.

Зростання міст і посилення зв'язків між ними призводять до виникнення такої форми розселення, як міська агломерація.

Міська агломерація — це компактне просторове угруповання поселень (головним чином міських), об'єднаних в одне ціле інтенсивними виробничими, трудовими, культурно-побутовими і рекреаційними зв'язками.

Найбільші міські агломерації світу сформувалися навколо Токіо, Нью-Йорка, Мехіко, Сан-Паулу, Лондона, Парижа, Ріо-де-Жанейро та інших міст. Якщо зона урбанізована цілком, міські агломерації на цій території зливаються, утворюючи мегалополіс — найбільшу форму розселення.

Майже половина населення Землі, як і раніше, мешкає в сільській місцевості, причому передусім у країнах з невисоким або низьким рівнем розвитку економіки — Бангладеш, Афганістані, Пакистані, Індонезії. Сільське населення Африки становить 78% загальної кількості. При цьому сільське розселення може бути двох типів:

а) групове (Західна Європа, Японія, Китай, Росія, Україна, країни, що розвиваються);

б) розкидане, або фермерського типу (США, Канада, Австралія). Ці типи сільського розселення можуть поєднуватися, утворюючи проміжний тип.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити