Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.

Трудові ресурси

Трудові ресурси — це частина населення, що має фізичні й духовні здібності, загальноосвітні та професійні знання й навички для роботи в господарстві.

Переважну частину трудових ресурсів складає населення працездатного віку, межі якого відрізняються в різних країнах світу. Про ступень залучення трудових ресурсів до суспільно корисної діяльності свідчать показники економічно активного населення (ЕАН).

Економічно активне населення — це частина населення, що зайнята суспільно корисною діяльністю та має від цього прибуток.

До цієї категорії належать не лише люди, що фактично працюють, але й безроботні, які шукають роботу. Від загальної кількості трудових ресурсів світу економічно активне населення складає близько 75%. Структура зайнятості населення перебуває в прямій залежності від рівня розвитку країни. У розвинених країнах частка працюючих у сільському господарстві постійно знижується і складає менше 10% населення. Зайнятих у промисловості — 25-40%. Постійно збільшується частка зайнятих у невиробничій сфері — торгівлі, фінансах, управлінні, сфері послуг. У країнах, що розвиваються, переважна частина населення працює в сільському господарстві (понад 50%). У промисловості зайнято лише 15-20% населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити