Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

Географічне середовище — та частина земної природи, з якою суспільство взаємодіє в процесі свого життя і виробничої діяльності.

З розширенням діяльності суспільства географічне середовище охоплює все більшу частину географічної оболонки. Разом з поняттям «географічне середовище» широко використовується поняття «навколишнє середовище». В міжнародних угодах під терміном «навколишнє середовище» зазвичай розуміють лише навколишнє природне середовище. Але природне середовище значно перетворене людиною і розглядати його окремо від техногенного недоцільно.

Людина як біологічна істота належить до біосфери — сфери постійної життєдіяльності живої речовини планети. Як істота соціальна, наділена розумом і оснащена технікою, людина утворює в межах біосфери нову сферу, пов'язану із суспільним життям і діяльністю,— антропосферу.

Антропосфера — частина біосфери, що використовується і видозмінюється людьми.

У біосфері людину приваблюють передусім природні ресурси — ті компоненти навколишнього середовища, які безпосередньо використовуються у виробництві, слугують його сировинною та енергетичною базою.

Розміщення природних ресурсів, зумовлене різницею кліматичних і тектонічних процесів, відрізняється крайньою нерівномірністю. Тому необхідною характеристикою території є природно-ресурсний потенціал (ПРП) — сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в господарстві з урахуванням тенденцій розвитку науки і техніки. Співвідношення між ПРП і розмірами його використання називається ресурсозабезпеченістю. Ресурсозабезпеченість може виражатися двома способами: числом років, на яке вистачить певного ресурсу при збереженні темпів його використання, або запасами цього ресурсу на душу населення. ресурсозабезпеченість — величина відносна, по-перше, тому що можуть бути розвідані нові запаси ресурсу, або може зрости його споживання, по-друге, тому що недостатня, достатня або висока ресурсозабезпеченість визначається методом порівняння із середніми показниками — світовими, регіональними, державними тощо.

Мінеральні ресурси — сукупність розвіданих запасів різних видів корисних копалин, що можна використовувати в господарстві у вигляді сировини або джерел енергії. Мінеральні ресурси — основа виробництва промислової продукції. їх можна розділити на паливні (вугілля, нафта, природний газ, сланці), рудні (залізна, марганцева, олов'яна, мідна руди) і нерудні. Щорічно з надр Землі видобувають 100 млрд т різної мінеральної сировини і палива — руди чорних і кольорових металів, вугілля, нафту, газ, гірничо-хімічну сировину, будівельні матеріали.


Країни, які мають найбільші запаси окремих видів корисних копалин

Вид мінеральної сировини

Країни

Нафта

Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак, Іран, ОАЕ, Венесуела, Росія, Мексика, США, Лівія

Природний газ

Росія, Іран, ОАЕ, Саудівська Аравія, США, Катар, Алжир, Іран, Венесуела, Канада, Туркменістан, Нігерія, Велика Британія, Нідерланди

Земельні ресурси — землі, що використовуються в господарській діяльності людини, а також землі, які можуть використовуватися в різних галузях господарства.

Земельний фонд становить понад 1/4 загальної площі планети. 2/3 суходолу зайнято горами, пустелями, льодовиками, болотами і лісами. Найбільш родючі землі, що не потребують збагачення, становлять лише 11% земельного фонду.

Як і інші види природних ресурсів, земельні ресурси планети розподілені нерівномірно.

Лісові ресурси займають близько 4 млрд га, тобто приблизно 30% площі суходолу Землі. За останні двісті років площа лісів у світі скоротилася у два рази. Площа лісів продовжує щорічно скорочуватися, причому гіршає і якість лісів, що залишилися. Чому це відбувається? В економічно розвинених утрата лісів (до 30 млн га на рік) і погіршення їх якості викликані в основному кислотними дощами. Збезлісення території більшості країн третього світу зумовлене передусім хижацьким вирубуванням під луки і пасовища 11-12 млн га щорічно.


Країни

Кам'яне вугілля

Китай, США, Росія, Австралія, Німеччина, Велика Британія, Індія, Польща, Україна, Канада, Колумбія

Залізні руди

Бразилія, Росія, Китай, США, Канада, Австралія, Індія, Південна Африка, Казахстан, Україна

Боксити

Гвінея, Бразилія, Австралія, Ямайка, Сурінам, Гайана

Мідні руди

Чілі, США, ДРК (Заїр), Замбія, Перу, Австралія, Казахстан, Китай, Росія

Манганові руди

Південна Африка, Австралія, Габон, Бразилія, Індія, Казахстан, Китай, Україна

Водні ресурси — поверхневі та підземні води, які використовуються або можуть використовуватися у господарській діяльності (води озер, річок, льодовиків, підземні води, опріснені води морів).

Загальні запаси води на планеті становлять близько 1,4 млрд км3. З них на прісні води припадає лише 2,5%. Прісні води, доступні людині для безпосереднього використання, становлять менш 1%. Сучасне споживання води сягає 3500 км3 на рік, тобто на кожного жителя планети припадає 550 м3. Запаси прісної води на Землі розміщені дуже нерівномірно.

Ресурси Світового океану. Світовий океан займає 71% загальної площі поверхні Землі. Людство здавна добувало у водах океану рибу і морських тварин, водорості та інші морепродукти. Відносно недавно розвиток техніки дозволив не тільки відкрити у Світовому океані величезні запаси корисних копалин, але і почати їх видобування.

Світовий океан, що здавна був транспортною магістраллю, зараз став найбільшою «транспортною мережею» Землі. Через це на дні океану накопичуються відходи господарської діяльності, нерідко — смертельно небезпечні для всього живого. Багато міжнародних організацій неодноразово звертали увагу на величезну небезпеку забруднення океанічних вод, і вже зроблено ряд спроб якщо не припинити, то хоча б обмежити і контролювати поховання відходів у Світовому океані.

Рекреаційні ресурси — об'єкти та явища природного й антропогенного походження, що використовуються для туризму, лікування, відпочинку.

В їх структурі виділяють два напрями: природний (морські узбережжя, береги річок, озер, ліси, парки, гірські райони) та соціально-економічний (культурні об'єкти, пам'ятники історії, архітектури, етнографічні елементи).

Використання природних ресурсів обумовило виникнення системи заходів природокористування.

Природокористування — система заходів, що здійснюються суспільством з метою вивчення, освоєння, перетворення й охорони навколишнього середовища.

У процесі виробництва загалом або на окремих його етапах природокористування може бути раціональним і нераціональним. Раціональне природокористування забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливим шкідливим впливам на навколишнє середовище, розумно регулює освоєння його ресурсів. Нераціональне природокористування катастрофічно швидко використовує ресурси природного середовища, істотно знижує їх якість і властивості, необхідні для нормального життя людини.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити