Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Металургійна промисловість

Металургією називають галузь господарства, що займається виробництвом металів та сплавів із руд, скрапу (відходів виробництва і брухту).

Розрізняють дві галузі металургії — чорну та кольорову. Чорна металургія виробляє чавун, сталь, прокат, феросплави. У другій половині ХХ ст. найбільшим виробником чорних металів у світі були США. З 1982 р. на перше місце вийшла Японія, а з 1996 р. — Китай (понад 100 млн т щорічно). До значних виробників чорних металів належать Росія, Україна, Німеччина, Італія, Франція. Серед країн, що розвиваються, — Індія, Бразилія, Мексика, Південна Корея та ін. Останні десятиріччя темпи виробництва чорних металів у розвинених країнах знижуються. Це пов'язано зі зниженням матеріаломісткості, а також витісненням чорних металів більш сучасними матеріалами. Особливістю виробництва чорних металів на сучасному етапі є розташування таких підприємств не в районах залягання залізних руд або палива, а поблизу великих транспортних вузлів. Найпопулярніші кольорові метали — алюміній, свинець, цинк, мідь, які за обсягом становлять понад 96% кольорових металів, що виробляються. Повним набором підгалузей кольорової металургії виділяються такі країни, як США, Канада, Японія, Росія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія. За своїми потенційними можливостями наближається до останніх Україна. Інші країни, як правило, спеціалізуються на виробництві одного-двох кольорових металів. У країнах третього світу якщо і розвивається виробництво кольорових металів, то переважає випуск первинного металу, який експортується до розвинених країн світу.

Машинобудування є провідною галуззю обробної промисловості. За вартістю продукції машинобудування перше місце у світі займають США, друге — Японія, третє — Німеччина. Під впливом НтР машинобудування зазнало структурних змін. Це насамперед активний розвиток наукомістких галузей (автоматика, виробництво сучасних засобів зв'язку, виробництво ЕОМ і верстатів з ЧПУ, електроніка, робототехніка, авіаракетна промисловість, космічна і лазерна технології), а також розвиток галузей машинобудування, пов'язаних з виробництвом найменш капіталомістких і технологічно простих виробів: тканин, одягу, взуття, харчових продуктів тощо. У територіальному розміщенні за масштабами розвитку машинобудування виділяється Північна Америка (США, Канада, Мексика) — 30% від світового рівня. Мало чим поступається Америці Європа — фактично поділяючи перше місце. Провідними країнами є Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, наближається до лідерів Іспанія. Серед інших макрорегіонів виділяються країни Східної та Південно-Східної Азії, зокрема Японія, яка за темпами росту цієї галузі випередила і США, і розвинені країни Європи.

Хімічна промисловість світу відрізняється дуже складною галузевою структурою, включаючи майже двісті взаємопов'язаних виробництв з широкою номенклатурою продукції. Важливою особливістю хімічної промисловості є домінування безперервних технологічних процесів, кінцева продукція яких може бути теж вихідною сировиною для інших хімічних виробництв.

Найбільш повно представлена хімічна промисловість у розвинених країнах світу. Країни «великої сімки» виробляють понад 3/4 хімічної продукції світу. США є найбільшим виробником науко- містких видів хімічної продукції. Канада виділяється на світовому ринку виробництвом калійних добрив. У Європі спостерігається зміщення хімічної промисловості до портів — імпортерів нафтохімічної сировини. Хімічна промисловість у країнах «третього світу» майже повністю зорієнтована на експорт. У той же час вони не забезпечують себе необхідними продуктами хімічної промисловості. У перспективі чимало країн, що розвиваються, зможуть розширити спектр галузей хімічної промисловості, чому сприятиме політика транснаціональних корпорацій, які зацікавлені в перенесенні екологічно брудних виробництв до країн «третього світу».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити