Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Міжнародні економічні зв'язки

Міжнародні економічні зв'язки — система господарських зв'язків між національними економіками різних країн, що здійснюються на основі міжнародного поділу та інтеграції праці.

Основними формами міжнародних економічних зв'язків є:

✵ міжнародна торгівля;

✵ міжнародні кредитно-фінансові відносини — надання позик, кредитів, експорт та імпорт капіталу;

✵ міжнародне виробниче співробітництво — спеціалізація та кооперування підприємств, спільне виробництво продукції, створення спільних підприємств;

✵ науково-технічне співробітництво — міжнародний обмін науково-технічними знаннями, розробками, охорона навколишнього середовища;

✵ надання міжнародних послуг — транспортних, будівельних, зв'язку та ін.;

✵ міжнародний туризм — одна із форм обміну послугами. Швидкому розвитку туризму у світі сприяють урбанізація, НТР, здешевлення й удосконалення транспортних засобів, розвиток авіатранспорту, загальне підвищення рівня життя населення, ріст пізнавальних та естетичних потреб населення. Туризм об'єднує у своєрідний міжгалузевий комплекс різні галузі матеріального

виробництва та невиробничої сфери, який називають індустрією туризму. Масовий туризм впливає на економіку країн, що приймають туристів. Доходи від туризму можуть покривати значний відсоток зовнішньо-торгівельного дефіциту цих країн. Основний туристичний регіон світу — Західна Європа (65% загального числа туристів). розвитку туризму в Європі сприяє Шенгенська угода (підписана 25 березня 1995 р.), за якою жителі Бельгії, Франції, Люксембургу, Нідерландів, Іспанії, Португалії, Німеччини, Італії, Греції, Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції, Ісландії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Латвії, Литви, Мальти, Естонії, Норвегії можуть безперешкодно переміщатися по території країн-учасниць.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити