Я обираю географію - комплексний довідник

Розділ 5

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА.

Демографічна й продовольча проблеми. Зв'язок цих двох проблем очевидний, адже найбільш яскраво вони проявляються в країнах, що розвиваються, де низький рівень економічного розвитку помножений на високий природний приріст. У низці країн Африки та Азії населення зростає на 3 і більше відсотків на рік, а ВВП на душу населення в окремих випадках навіть знижується.

За даними ООН, у бідності проживають 1 млрд людей, недоїдає більше ніж 500 мільйонів, а від голоду вмирають близько 35 тис. осіб на день. 36 країн світу не в змозі повністю забезпечити своє населення харчуванням. Найбільш гостро продовольча проблема стоїть у Тропічній Африці. Розв'язанням є комплекс заходів, спрямованих на економічний розвиток цих країн. тільки покращення економіки дасть можливість забезпечити населення продуктами харчування, розв'язати проблему зайнятості, покращити систему охорони здоров'я. Не дивно, що проблеми, характерні для слабко-розвинених країн, поєднують за назвою «проблема подолання бідності й відсталості». Дійсно, географія голоду й економічної відсталості збігаються.

Для розв'язання проблем уживаються й такі заходи, як демографічна політика, спрямована на зниження народжуваності, підвищення рівня освіти й кваліфікації трудових ресурсів. Але тільки економіка є тим локомотивом, що витягне країни, що розвиваються, із бідності, із ситуації, коли голод і демографічний вибух створюють напружену політичну й соціальну обстановку.

Зовсім іншого змісту демографічна проблема набула в розвинених країнах. Тут населення «старіє», а природний приріст незначний або взагалі від'ємний. Для розв'язання цієї проблеми використовується демографічна політика, спрямована на підвищення народжуваності. Згладити наслідки демографічної кризи допомагає й міграційна політика низки розвинених країн.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити